Budynek główny

ARCHEOLOGIA

Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim

Ekspozycja archeologiczna pokazuje najstarszy, a zarazem najdłuższy odcinek dziejów obejmujący prawie 100 tysięcy lat. Rozpoczyna ją prezentacja odkrytych na terenie Południowego Podlasia kości mamuta, następnie oglądamy przedmioty wykonane z krzemienia przez paleolitycznych i mezolitycznych myśliwych. Poprzez zdobycze „rewolucji neolitycznej” dochodzimy do momentu pojawienia się pierwszego metalu jakim był brąz, szczególnie mocno eksponowany w czasach funkcjonowania […]

HISTORIA

Biała za czasów Radziwiłłów

Ekspozycja ta wprowadza nas w burzliwa historię miasta i jego pierwszych właścicieli. To opowieść o tym, jak założona prawdopodobnie w XIV w. niewielka osada na Południowym Podlasiu stała się własnością potężnego rodu Radziwiłłów i powoli przekształcała się w silne i bogate miasto. Biała Podlaska zwana dawniej Alba Ducalis (Białą Książęcą) lub Białą Radziwiłłowską w rękach […]

Historia miasta w latach 1795 – 1939

Dzieje miasta w okresie zaborów prezentowane są w podziale na trzy etapy: pod zaborem austriackim (1795 – 1809), w księstwie warszawskim (1809 – 1815) i pod zaborem rosyjski (1815 – 1915). Na szczególną uwagę zasługują eksponaty związane z byłą Akademią Bialską, unitami podlaskimi oraz militaria, dokumenty i pamiątki z okresu polskich powstań narodowych. Ekspozycje poświęcone […]

SZTUKA

Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku

Konie, jeźdźcy, zaprzęgi – ten szeroki temat określa zarazem jedną z kolekcji Działu Artystycznego Muzeum Południowego Podlasia. Na pojawienie się tej tematyki w zbiorach muzealnych miała znaczący wpływ bliskość najstarszej stadniny koni w Janowie Podlaskim i organizowane tam przez Muzeum w latach 1975-1998 plenery malarskie. Powiększająca się galeria malarstwa współczesnego była uzupełniana zakupami obrazów olejnych, rysunków, akwarel z motywem konia, autorstwa znakomitych artystów […]

Wystawa ikon

Ikona – święta tajemnica

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej posiada zbiór blisko 1700 ikon, który należy do najliczniejszych w Polsce. Większość ikon pochodzi z rozległych obszarów dawnej Rosji. Najstarsze zostały wykonane w XVII wieku, najliczniej reprezentowane są ikony XIX wieczne. Wystawa podzielona jest na trzy części. W pierwszej sali wystawienniczej eksponowane są ikony z wizerunkami Chrystusa i Matki […]

ETNOGRAFIA

Wystawa dział etnografi

Kultura ludowa Południowego Podlasia

Kultura Południowego Podlasia to przegląd najbardziej typowych form, wzorów, technik. Oprowadzimy Państwa po kulturze materialnej regionu, zaczynając od stroju ludowego z charakterystycznym pereborem, poprzez wielkość wzorów tkaniny, sztukę obrzędową z charakterystyczną maską brodacza czy bogactwem pisanek, aż do słynnych siwaków, kończąc na plecionych łapciach i kobiałce, będących również elementem stroju ludowego.

Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych

Obok kolekcji ikon rosyjskich, prezentujemy niewielką kolekcję przedmiotu kultu domowego w tradycji katolickiej na naszym terenie. Dewocjonalia, będące elementem chłopskiej religijności i obrzędowości domowej, stanowiły ważny element wyposażenia chałupy chłopskiej – w wymiarze symbolicznym, jak i dekoracyjnym. W przedstawieniach dominują wizerunki maryjne, wśród których są lokalne – Matka Boska Kodeńska czy Leśniańska.

Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka

Twórczość mistrza ogrodów i piewcy natury Bazylego Albiczuka – to wystawa, na którą wielbiciele sztuki, nie tylko nieprofesjonalnej, czekali od dawna. Pięćdziesiąt obrazów olejnych, rysunków i akwarel, prezentuje piękno natury i talent artysty.

Budynek główny

Rozmieszczenie ekspozycji

Plan wystaw stałych parter Plan wystaw stałych 1 piętro