Etnografia

Kustosz
Agnieszka Mikszta

tel. 0-83 341 67 59 wew. 104
etnografia@muzeumbiala.pl

Zbiory etnograficzne z terenu Południowego Podlasia gromadzone są od 1966 roku, tj. od pierwszych dni działalności bialskiej placówki muzealnej. Drogą darów, przekazów, zakupów pozyskano ponad 3500 eksponatów ze sztuki ludowej i kultury materialnej. Wykonywana jest także dokumentacja kultury ludowej i nagrania magnetofonowe, wywiady, rysunki i zdjęcia. Imponująco przedstawia się zbiór rzeźby ludowej z pracowni m. in. Teofila Kożuchowskiego, Franciszka Sadownika, Adama Weremczuka, Zygmunta Walenciuka.

Malarstwo to cenny zestaw prac malarza Bazylego Albiczuka z Dąbrowicy Małej (1909-1995), artysty o wyjątkowo dużym dorobku artystycznym, który w polskiej sztuce ludowej zaistniał dzięki malowanym ogrodom, pokazanym po raz pierwszy na wystawie w 1965 r. Muzeum bialskie posiada największy w kraju zbiór prac olejnych, akwareli, rysunków, ponadto dokumentację osobistą (korespondencję prywatną i służbową, notatki, kalendarze, zdjęcia) W plastyce obrzędowej cennymi obiektami są m. in. wycinanki Marii Abramiuk z Chmielowa, pisanki zrobione batikiem i skrobaniem, akcesoria kolędników, ozdoby choinkowe.

Z kultury materialnej pozyskano szereg obiektów z rolnictwa (m. in. brona laskowa), hodowli, obróbki drewna (m. in. topory ciesielskie), kowalstwa (m. in. kowadło, narzędzia), garncarstwa (m. in. koło garncarskie używane przez Kazimierza Rogowskiego, ostatniego garncarza z Białej Podlaskiej, zmarłego w 1983r.), plecionkarstwa (m. in. wyroby ze słomy, wikliny, korzenia), przygotowania pożywienia (m. in. niecki, stępy, dzieże, maślnice, żarna), pszczelarstwa (m. in. ul dłubany).