Etnografia

Kustosz
Agnieszka Mikszta

tel. 0-83 341 67 59 wew. 104
etnografia@muzeumbiala.pl

Zbiory etnograficzne z terenu Południowego Podlasia gromadzone są od 1966 roku, tj. od pierwszych dni działalności bialskiej placówki muzealnej. Drogą darów, przekazów, zakupów pozyskano ponad 3500 eksponatów ze sztuki ludowej i kultury materialnej. Wykonywana jest także dokumentacja kultury ludowej i nagrania magnetofonowe, wywiady, rysunki i zdjęcia. Imponująco przedstawia się zbiór rzeźby ludowej z pracowni m. in. Teofila Kożuchowskiego, Franciszka Sadownika, Adama Weremczuka, Zygmunta Walenciuka.

Malarstwo to cenny zestaw prac malarza Bazylego Albiczuka z Dąbrowicy Małej (1909-1995), artysty o wyjątkowo dużym dorobku artystycznym, który w polskiej sztuce ludowej zaistniał dzięki malowanym ogrodom, pokazanym po raz pierwszy na wystawie w 1965 r. Muzeum bialskie posiada największy w kraju zbiór prac olejnych, akwareli, rysunków, ponadto dokumentację osobistą (korespondencję prywatną i służbową, notatki, kalendarze, zdjęcia) W plastyce obrzędowej cennymi obiektami są m. in. wycinanki Marii Abramiuk z Chmielowa, pisanki zrobione batikiem i skrobaniem, akcesoria kolędników, ozdoby choinkowe.

Z kultury materialnej pozyskano szereg obiektów z rolnictwa (m. in. brona laskowa), hodowli, obróbki drewna (m. in. topory ciesielskie), kowalstwa (m. in. kowadło, narzędzia), garncarstwa (m. in. koło garncarskie używane przez Kazimierza Rogowskiego, ostatniego garncarza z Białej Podlaskiej, zmarłego w 1983r.), plecionkarstwa (m. in. wyroby ze słomy, wikliny, korzenia), przygotowania pożywienia (m. in. niecki, stępy, dzieże, maślnice, żarna), pszczelarstwa (m. in. ul dłubany).

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us