Dział naukowo-oświatowy z biblioteką

Kierownik działu / kustosz

Iwona Maksymiuk
edukacja@muzeumbiala.pl

Kustosz

Aleksandra Czapska
pracownia.art@muzeumbiala.pl

Asystent muzealny

+48 508 091 745 / (83) 341-67-58 wew. 113

Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum zajmuje się edukacją, obsługą ruchu turystycznego, oraz promocją.
Oferta edukacyjna Muzeum skierowana jest do przedszkoli, szkół, osób dorosłych.
Dostosowana jest do potrzeb poszczególnych grup wiekowych, przygotowywana w oparciu o aktualną podstawę programową, historię miasta i regionu, oraz kolekcje muzealne.

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO (zwiedzanie wystaw stałych i czasowych):

kontakt: +48 508 091 745 / (83) 341-67-58 wew. 113

edukacja@muzeumbiala.pl

W Dziale znajduje się również biblioteka funkcjonująca na potrzeby pracowników muzeum. Biblioteka muzeum gromadzi zbiory z dziedziny historii, architektury, malarstwa, rzeźby oraz miasta i regionu. Zbiory biblioteczne są udostępniane zainteresowany na miejscu, po otrzymaniu zgody osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie biblioteki.