Dział naukowo-oświatowy z biblioteką

Kierownik działu / kustosz

Iwona Maksymiuk
edukacja@muzeumbiala.pl

Kustosz

Aleksandra Czapska
pracownia.art@muzeumbiala.pl

Asystent muzealny

+48 508 091 745 / (83) 341-67-58 wew. 113

Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum zajmuje się edukacją, obsługą ruchu turystycznego, oraz promocją.
Oferta edukacyjna Muzeum skierowana jest do przedszkoli, szkół, osób dorosłych.
Dostosowana jest do potrzeb poszczególnych grup wiekowych, przygotowywana w oparciu o aktualną podstawę programową, historię miasta i regionu, oraz kolekcje muzealne.

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO (zwiedzanie wystaw stałych i czasowych):

kontakt: +48 508 091 745 / (83) 341-67-58 wew. 113

edukacja@muzeumbiala.pl

W Dziale znajduje się również biblioteka funkcjonująca na potrzeby pracowników muzeum. Biblioteka muzeum gromadzi zbiory z dziedziny historii, architektury, malarstwa, rzeźby oraz miasta i regionu. Zbiory biblioteczne są udostępniane zainteresowany na miejscu, po otrzymaniu zgody osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie biblioteki.

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us