Informator edukacyjny

Plakat informator edukacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, która skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkól specjalnych, wyższych oraz seniorów.

Tematy lekcji muzealnych i zajęć muzealnych z częścią warsztatową znajdują się w „Informatorze edukacyjnym”

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć muzealnych:

Dodatkowo po wcześniejszym zgłoszeniu nauczyciele mogą na terenie muzeum realizować własny program edukacyjny.

Zajęcia można zamówić:Pisząc na adres e-mail:
edukacja@muzeumbiala.pl pracownia.art@muzeumbiala.pl
 Telefonicznie:+48 508 091 745 / (83) 341-67-58
Koszt:Lekcje muzealne: 5 zł /os
 Zajęcia muzealne z częścią warsztatową: 10 zł /os ( cena może ulec zmianie w zależności od użytych podczas zajęć materiałów)
 Wycieczka edukacyjna po Białej Podlaskiej:  
120 zł – dzieci, młodzież, studenci (grupa do 30 osób)
180 zł – inne grupy (grupa do 30 osób)

INFORMACJE DODATKOWE:

Lekcje muzealne trwają ok. 60 minut i prowadzone są w przestrzeni wystaw stałych muzeum, w Centrum Edukacji Muzealnej i w przestrzeni byłego założenia pałacowo – obronnego bialskich Radziwiłłów.

Lekcje prowadzone są w formie wykładu, pogadanki, z wykorzystaniem kart pracy. Uczestnicy zajęć odszukują wskazówki i zadania, eksponaty, wyszukują daty, układają puzzle, uzupełniają informacje i rysunki.

Zajęcia muzealne z częścią warsztatową trwają ok. 90 minut, wstęp do zajęć prowadzony jest w przestrzeni wystaw stałych a część warsztatowa w Centrum Edukacji Muzealnej.

OFERTA WYJAZDOWA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

dla grup na terenie miasta Biała Podlaska – cena za zajęcia od 1/os 5 zł lub 10 zł plus koszt dojazdu 1 zł od osoby.

dla grup poza miastem Biała Podlaska, do 30 km – cena za zajęcia od 1/os 5 zł lub 10 zł plus koszt dojazdu 2 zł od osoby (grupa nie mniej niż 50 osób).