Wystawy czasowe

Wystawy czasowe

Pejzaż Zimowy Bazylego Albiczuka

Nabytki. Dary. Przekazy. Zakupy.

Zimowy pejzaż zakupiony przez muzeum pod koniec 2023 roku oraz kilka innych prac Artysty wcześniej nie prezentowanych na wystawach, można oglądać w budynku głównym muzeum do 12 maja 2024 roku.  Niezwykle ważnym dla Muzeum wydarzeniem był zakup w 2023 roku obrazu Bazylego Albiczuka przedstawiającego pejzaż zimowy. Obraz w 2024 roku poddany został konserwacji ze środków […]

Wystawa Plenerowa Bialskie Łazienki

BIALSKIE ŁAZIENKI – RELIKTY BUDYNKU ARCHIWUM I BIBLIOTEKI RADZIWIŁŁOWSKIEJ – wystawa plenerowa

Wystawa pokazująca najciekawsze znaleziska pozyskane podczas prowadzonych w 2013 i 2023 roku prac wykopaliskowych na terenie ogrodów pałacowych w obrębie reliktów budynku archiwum i biblioteki. Wśród nich znajdują się fragmenty płytek ceramicznych z Delft, ozdobne muszle, szkło, fajans, kafle, fragmenty rzeźb i ozdobnych tynków.

Świadkowie Życia Stanisław Baj wystaqwa przedłużona do 19 maja

„Świadkowie życia. Stanisław Baj”

Stanisław Baj (ur. 2 czerwca 1953 r.) Dzieciństwo i wczesną młodość spędził nad Bugiem w podlaskiej wsi Dołhobrody, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1968 r. rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie w latach 1972-1978 studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Sienickiego i Ludwika Maciąga. Studia ukończył z […]