„Świadkowie życia. Stanisław Baj”

Świadkowie Życia Stanisław Baj wystaqwa przedłużona do 19 maja
28.10.2023  |  

„Świadkowie życia. Stanisław Baj”

Stanisław Baj (ur. 2 czerwca 1953 r.)

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził nad Bugiem w podlaskiej wsi Dołhobrody, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1968 r. rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie w latach 1972-1978 studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Sienickiego i Ludwika Maciąga. Studia ukończył z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga. Dodatkowo wykonał aneks z grafiki u prof. Haliny Chrostowskiej.

W 1982 r. Stanisław Baj podjął pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa, a jednocześnie kierował seminariami z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W latach 2006-2013 był prorektorem do spraw dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Swój czas od wielu lat dzieli pomiędzy Warszawę i rodzinne Dołhobrody.

Najwcześniejsze prace Artysty przedstawiają sceny rodzajowe, dla których inspiracją była wieś i natura. Od lat 80. XX w. jego twórczość zdominowały dwa tematy – nadbużański pejzaż oraz portret. Dorobek artystyczny Stanisława Baja obejmuje malarstwo, rysunek i grafikę. Najczęściej prezentowane jest jednak malarstwo i rysunek.

Stanisław Baj nie boi się wyzwań artystycznych. W 1982 r. zaprojektował epitafium Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie Królewskim oraz tablicę upamiętniającą pobyt Jana Pawła II w kościele OO. Kapucynów w Warszawie (1982 r.). W latach 1986-1987 wykonał projekty ośmiu witraży do kościoła parafialnego w Dołhobrodach, a w latach 2009 i 2011 kolejnych dwóch do katedry p.w. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Do nowszych działań należy współpraca Artysty z wydawnictwami, w ramach której powstały obrazy wykorzystane później jako okładki powieści Wiesława Myśliwskiego i Rafała Wojasińskiego oraz płyty „Living After Life” (album studyjny formacji muzyczno-teatralnej Teatr Tworzenia Jarosława Pijarowskiego z 2019 r.).

Artysta uczestniczył w ponad 100 wystawach indywidualnych, drugie tyle stanowiły prezentacje zbiorowe. W Polsce i za granicą. Swoją twórczość chętnie prezentuje również w małych galeriach i ośrodkach kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Stanisław Baj jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Otrzymał m.in. w 2010 r. godność Honorowego Obywatela Gminy Hanna; w 2016 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Biała Podlaska; w 2023 r. odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Bialskiego; Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, papież Jan Paweł II uhonorował Artystę medalem „Benemerenti”, a Kapituła Okręgu Gdańskiego ZPAP, pod przewodnictwem prof. Teresy Grzybkowskiej, przyznała prestiżową nagrodę malarską im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019.

Prezentowana w przestrzeniach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ekspozycja „Świadkowie życia. Stanisław Baj”, według zamysłu jej autorów, stanowi pewnego rodzaju podsumowanie wielu lat twórczej działalności Artysty. Stąd też najwcześniejsze z prezentowanych na niej prac pochodzą z lat 70. ubiegłego stulecia, najmłodsze zaś są pokłosiem ostatnich doświadczeń. W ramach jednego projektu udało się zgromadzić rysunki i obrazy, z którymi Stanisław Baj, młody, twórczy absolwent ASP, przed laty wchodził do warszawskich galerii, wybraną tematyką wzbudzając wśród ówczesnych krytyków niemałe emocje oraz liczne portrety malarskie i pejzaże, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym. Wszystkie razem tworzą dziś wspaniałą opowieść o pewnym miejscu nad Bugiem i o ludziach, którzy tam żyli, kochali się, pracowali. Opowieść o wielkiej sile natury, jej pięknie i tajemnicach.

Wystawa powstała dzięki współpracy z samym Artystą oraz dzięki życzliwości prywatnych kolekcjonerów sztuki.

Wystawa dostępna będzie do 19 maja 2024 roku.

Świadkowie Życia Stanisław Baj wystaqwa przedłużona do 19 maja