Numizmatyka i medalierstwo

Adiunkt
Katarzyna Łućko

tel. +48 83 341 67 60 wew. 103

numizmatyka@muzeumbiala.pl

Początki kolekcji numizmatycznej Muzeum Południowego Podlasia sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku. W kolejnych latach zbiór rósł wzbogacany darami, planowymi zakupami oraz przekazami od osób prywatnych i różnych instytucji.

Obecnie zbiory Gabinetu Numizmatycznego liczą 17715 eksponatów, wśród których większość to monety pochodzące z różnych stron świata. Najstarsze z nich wybito w czasach Cesarstwa Rzymskiego, najmłodsze – współcześnie. Ponadto w skład kolekcji wchodzą banknoty i papiery wartościowe. Znaczną część zbiorów stanowią współczesne medale, zaprojektowane przez czołowych medalierów polskich, takich jak: Bronisław Chromy, Józef Stasiński, Ewa Olszewska- Borys, Zofia Demkowska, czy Magdalena Dobrucka. Kolekcję uzupełniają zabytki falerystyczne, czyli ordery i odznaki.

Ciekawą częścią zbiorów zgromadzonych w Gabinecie Numizmatycznym są pieczęcie, z których kilka związanych jest z historią Białej Podlaskiej, pieniądze zastępcze oraz odnalezione w okolicy – skarby. Największy z nich liczy 9525 monet, głównie szelągów Jana Kazimierza, zwanych boratynkami, zaś najcenniejszy jest skarb znaleziony w Kobylanach, składający się z 7 złotych dukatów. Te oraz inne zabytki numizmatyki można podziwiać na wystawie stałej w wieży – głównym budynku Muzeum Południowego Podlasia.