Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim

08.12.2021  |  

Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim

Ekspozycja archeologiczna pokazuje najstarszy, a zarazem najdłuższy odcinek dziejów obejmujący prawie 100 tysięcy lat. Rozpoczyna ją prezentacja odkrytych na terenie Południowego Podlasia kości mamuta, następnie oglądamy przedmioty wykonane z krzemienia przez paleolitycznych i mezolitycznych myśliwych. Poprzez zdobycze „rewolucji neolitycznej” dochodzimy do momentu pojawienia się pierwszego metalu jakim był brąz, szczególnie mocno eksponowany w czasach funkcjonowania kultury łużyckiej.

Z tego okresu pochodzą dwa ciekawe skarby: sierpy krzemienne z Parczewa oraz ozdoby brązowe z Bużyska. Okres, kiedy na naszych terenach przebywały plemiona celtyckie, a następnie germańskie prezentują znaleziska brązowych ozdób pięknie wykonanej ceramiki i broni, a kontakty z Cesarstwem Rzymskim, potwierdza skarb srebrnych denarów z Zahajek. Pozostałością szlaku kupieckiego z okresu wczesnego średniowiecza są znaleziska miecza „wikińskiego” wydobytego z rzeki Tyśmienicy i jedenaście srebrnych grzywien znalezionych nad Bugiem.