Biała za czasów Radziwiłłów

08.12.2021  |  

Biała za czasów Radziwiłłów

Ekspozycja ta wprowadza nas w burzliwa historię miasta i jego pierwszych właścicieli. To opowieść o tym, jak założona prawdopodobnie w XIV w. niewielka osada na Południowym Podlasiu stała się własnością potężnego rodu Radziwiłłów i powoli przekształcała się w silne i bogate miasto. Biała Podlaska zwana dawniej Alba Ducalis (Białą Książęcą) lub Białą Radziwiłłowską w rękach nieświeckiej linii tego rodu oraz jego spadkobierców pozostawała niemal przez 300 lat.
Z Radziwiłłami związany jest herb miasta i jego najstarsze zbytki. Bogata w archiwalia i eksponaty, pochodzące z prowadzonych na terenie wykopalisk archeologicznych ekspozycja zlokalizowana została w tzw. „szyi”.

Znaczna część tej wystawy poświęcona jest właścicielom Białej i ich dokonaniom, od Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, po zmarłego w 1813 r., napoleońskiego pułkownika, księcia Dominika Hieronima Radziwiłła, nie brakuje tu również m. in. starodruków (księga sygnowana w 1617r. przez fundatora Akademii Bialskiej), pochodzących z manufaktur radziwiłłowskich tkanin, porcelany i szkła oraz numizmatycznych „perełek” – XVII- wiecznego skarbu, tzw. boratynek z Terespola czy skarbu złotych dukatów z XVII i XVIII wieku, odnalezionych na polu w Kobylanach. Uzupełnieniem są ryciny i portrety ukazujące reprezentantów tzw. bialskiej linii rodu Radziwiłłów oraz wykonane współcześnie, tablice przedstawiające genealogię rodu i dzieje miasta.