Ikona – święta tajemnica

Wystawa ikon
09.12.2021  |  

Ikona – święta tajemnica

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej posiada zbiór blisko 1700 ikon, który należy do najliczniejszych w Polsce. Większość ikon pochodzi z rozległych obszarów dawnej Rosji. Najstarsze zostały wykonane w XVII wieku, najliczniej reprezentowane są ikony XIX wieczne. Wystawa podzielona jest na trzy części. W pierwszej sali wystawienniczej eksponowane są ikony z wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej. Druga sala nawiązuje do wnętrza cerkwi poprzez zaaranżowanie przegrody ołtarzowej, czyli ikonostasu. W tej części ekspozycji prezentowane są najstarsze w kolekcji ikony z wizerunkiem św. Proroka Eliasza oraz św. Jana Chrzciciela. Ostatnia sala poświęcona jest ikonom występującym w kulcie domowym. Zaaranżowany fragment wnętrza wiejskiej chałupy przedstawia typowy święty kąt, zwany na Podlasiu pokuciem. W tej sali eksponowane są wizerunki najpopularniejszych świętych prawosławnych.

Carskie wrota z wyobrażeniem Zwiastowania (Archanioła Gabriela i Marii) oraz czterech ewangelistów, Rosja, XIX w. Zakupiono w 2016 r. z dofinansowania MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego