Historia miasta w latach 1795 – 1939

08.12.2021  |  

Historia miasta w latach 1795 – 1939

Dzieje miasta w okresie zaborów prezentowane są w podziale na trzy etapy: pod zaborem austriackim (1795 – 1809), w księstwie warszawskim (1809 – 1815) i pod zaborem rosyjski (1815 – 1915). Na szczególną uwagę zasługują eksponaty związane z byłą Akademią Bialską, unitami podlaskimi oraz militaria, dokumenty i pamiątki z okresu polskich powstań narodowych.

Ekspozycje poświęcone Polskiej Organizacji Wojskowej, 34-mu Pułkowi Piechoty, Podlaskiej Wytwórni Samolotów, fabryce Raabego oraz bialskiemu szkolnictwu, przybliżają nam historię Białej Podlaskiej podczas I wojny światowej oraz w okresie II Rzeczypospolitej.

W zaaranżowanym zakładzie fotograficznym, starano się pokazać zatrzymane w kadrze oblicze miasta i ludzi w nim żyjących na przełomie XIX/XX wieku. Poprzez fotografie, litografie, mapy, obrazy możemy choć na chwilę przenieść się w czasie. Na szczególna uwagę zasługują eksponaty po długoletnim bialskim fotografie, Karolu Smoleńskim oraz obrazy pochodzącego z Białej Podlaskiej architekta Aleksandra Próchnickiego.