Powstanie styczniowe.

25.01.2022  |   Biała znana i nieznana

Powstanie styczniowe.

Tablica na budynku i lo

Powstanie styczniowe 1863-1864 to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie.

Powstanie trwało do jesieni 1864 a zasięgiem swoim objęło ziemie zaboru rosyjskiego, Królestwa Polskiego oraz ziemie zabrane. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek.

Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, ok. tysiąca stracono, a 38 tysięcy zesłano na katorgę lub Syberię.

To właśnie na ziemiach Południowego Podlasia odbyły się jedne z najważniejszych bitw powstańczych: pod Białką-1.02, Woskrzenicami-17.02, Sycyną-21.02, Wólką Plebańską, Sławatyczami-11.07, Rossoszem-17.11. Wybitnymi przywódcami Powstania Styczniowego byli tutaj: ksiądz Stanisław Brzóska – generał i naczelny kapelan powstania, Roman Rogiński – zesłaniec syberyjski, jeden z dowódców powstania, Aleksander Szaniawski – naczelnik wojskowy powiatu bialskiego.

W zbiorach muzeum znajdują się pamiątki po Romanie Rogińskim, są to m. in. jego świadectwo szkolne jako ucznia 3-ej klasy Szkoły Powiatowej w Białej Podlaskiej w roku szkolnym 1854/1855, czy List pochwalny wydany przez Szkołę Powiatową w Białej dla Romana Rogińskiego, ucznia trzeciej klasy za wzorowe posłuszeństwo i pracowitość w czasie nauki.

Pamiątki te można oglądać na wystawie stałej: „Historia miasta w latach 1795-1938” w budynku głównym.