Rok 2021 w muzeum. Przeżyjmy to jeszcze raz.

rok_2021_w muzeum
04.01.2022  |   Aktualności

Rok 2021 w muzeum. Przeżyjmy to jeszcze raz.


Mijający 2021 rok był dla Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej czasem intensywnej i owocnej pracy, pełnej nowych wyzwań i ciekawych przedsięwzięć.


Pracownicy muzeum zorganizowali wystawy czasowe ze zbiorów własnych, oraz we współpracy z muzeami i instytucjami krajowymi. Prezentowaliśmy twórczość profesora Stanisława Baja, artystki z Wrocławia Krystyny Dyrdy – Kortyki, gościliśmy wystawę z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – Zdroju, oraz prezentowaliśmy medale z Gabinetu Numizmatycznego naszego muzeum.

Ważnym wydarzeniem w życiu muzeum były prace związane z odsłonięciem fundamentów nieistniejącego pałacu bialskich Radziwiłłów, które przyczyniły się do pozyskania wielu ciekawych eksponatów, min. fragmentów ceramiki z bialskiej farfurni.


W 2021 roku muzeum pozyskało do swoich zbiorów wiele eksponatów drogą darów, zakupów i przekazów, min. z Izby Celno – Skarbowej.
Rok 2021 był dla naszego muzeum podsumowaniem projektu związanego z rewitalizacją i modernizacją założenia zamkowo – parkowego, dzięki któremu otrzymaliśmy dodatkowe wyposażenie multimedialne.