Wilhelm Gross i Curt Wild-Wall Dwaj artyści z Oberhavel

25.11.2009  |  

Wilhelm Gross i Curt Wild-Wall Dwaj artyści z Oberhavel

Wilhelm Gross i Curt Wild-Wall Dwaj artyści z Oberhavel
Wystawa ze zbiorów Kreismuseum Oberhavel w Oranienburgu (25 listopada – 8 lutego 2009)
Wilhelm Gross urodził się 12 stycznia 1883 r. w Sławnie na Pomorzu. Od wczesnych lat ujawniał upodobania artystyczne. W 1900 r. podjął naukę w atelier u profesora Otto Lessinga w Berlinie, następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Karlsruhe. W 1903 r. podjął naukę u Luisa Tuaillona i Augusta Gaula. Przez trzy lata przebywał we Włoszech. Po powrocie do Niemiec ożenił się z Friedą Pumplun i tworzył jako wolny artysta. W 1919 r. przeniósł się do Oranienburga-Eden. W tym też roku nastąpił przełom w jego twórczości w kierunku ekspresjonizmu sakralnego. W okresie zawirowań wojennych został pomówiony o bycie „półżydem”, jego sztukę uznano za „zwyrodnioną”; wykluczono go z Izby Kultury Rzeszy i zakazano wystawiania prac. Wstąpił do „Kościoła Wyznaniowego”, gdzie w 1945 r. został wyświęcony na kapłana. W 1953 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Heildelbergu nadał mu godność doktora honorowego. Zmarł 9 lutego 1974 w Oranienburgu.
Curt Wild-Wall urodził się w Lipsku 28 lutego 1898 r. W latach 1912-1916 uczył się drukarstwa; uczęszczał na kursy wieczorowe na Akademii Sztuk Graficznych i Przemysłu Książkowego. Brał czynny udział w I Wojnie Światowej. W 1919 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. W 1920 r. rozpoczął studia malarskie i aktu na Akademii w Stuttgarcie. W 1922 ponownie podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie u profesorów: Roberta Sterl’a, Ferdinanda Dorsch’a, Maxa Feldbauer’a, Oskara Kokoschki, Fritz’a Lassig’a i Georg’a Wrba’a. Po wojnie, w której brał udział jako żołnierz, działał w grupie artystycznej w Müggeln przy Oschatz. W 1952 r. przeniósł się do Hohen Neuendorf w powiacie Oranienburg (Oberhavel). Pracował jako wolny artysta, kierował Kółkiem Artystycznej Twórczości Narodowej; był docentem na Uniwersytecie Ludowym w Berlinie – Pankow. Zmarł 18 sierpnia 1990 r.