Stanisław Baj – malarstwo

24.06.2011  |  

Stanisław Baj – malarstwo

Stanisław Baj – malarstwo
(25 czerwca – 11 września 2011)
Urodzony 2 czerwca 1953 r. w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu.
W latach 1972-1978 studiował malarstwo pod kierunkiem profesorów M. Byliny, J. Siennickiego, L. Maciąga na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga.
Od 1982 r. jest pracownikiem dydaktycznym ASP w Warszawie, a w 2004 r. został wybrany prorektiorem do spraw studenckich i współpracy zagranicznej.
Jego twórczość artystyczna obejmuje głównie malarstwo, rysunek, grafikę, zaś dominującą tematyką jest portret oraz nastrojowo-symboliczny pejzaż.
Źródłem inspiracji są rodzice, kuzyni, krewni, mieszkańcy Dołhobród, a także nadbużańskie krajobrazy i sama rzeka Bug. Od lat tworzy galerię portretów ludzi kultury i nauki, zajmuje się również malarstwem sakralnym.
Jest autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył także w blisko stu wystawach zbiorowych.
Uhonorowany został przez Papieża Jana Pawła II medalem Benemerenti.
Zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich portrecistów i pejzażystów, a także najwybitniejszych reprezentantów polskiej sztuki współczesnej. Jego prace znajdują się w zbiorach polskich muzeów oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych.
Mieszka w Warszawie, ale często przebywa na Podlasiu w rodzinnej wsi Dołhobrody.
Scenariusz i aranżacja plastyczna: Violetta Jarząbkowska
Kurator wystawy: Violetta Jarząbkowska