Oblicza ikony

10.09.2011  |  

Oblicza ikony

Oblicza ikony

(11 września – 11 grudnia 2011)

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zaprasza na wystawę współczesnego malarstwa ikonowego. Prezentowane ikony wykonane zostały przez studentów Katedry Sztuki Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych oraz przez osoby związane ze środowiskiem twórczym Droga Ikony.
KATEDRA SZTUKI SAKRALNEJ Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych powstała w 1995 roku. Intencją założycieli, wśród których byli wybitni twórcy, historycy i teoretycy sztuki oraz teologowie (m.in.: R. Vasylyk, Mikołaj Bidniak, Karło Zwirynśkyj, dr hab. W. Owsijczuk, ks. Ł.Puszkarz, W. Patyk) było utworzenie ośrodka odrodzenia i popularyzacji ukraińskiego ikonopisu.  Obecnie katedra jest miejscem studiów przedstawicieli różnych wyznań oraz zgromadzeń zakonnych, tak z Ukrainy, jak i zza granicy (Słowacja, Brazylia, Francja). Gościnnie wykładają artyści, naukowcy oraz teolodzy cieszący się międzynarodowym uznaniem: patriarcha Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej – Dymytrij Jarema, ks. dr hab. I. Muzyczka, ks. I. Prach,  dr hab. ks I. Dymyd, dr hab. D. Stepowyk, I. Mazuryk (Francja), W. Pańków (Polska), W. Hreszłyk (Słowacja), J. Krechowe kyj (Kanada), dr hab. T. Szpihlik (Francja). Studenci, w toku pięcioletnich studiów, kształceni są w dziedzinie tradycyjnego ikonopisu (deska, grunt malarski, tempera, złocenie), technik fresków (al fresco, fresk na suchym tynku) oraz mozaiki i witrażu. Współpracownicy i absolwenci katedry są autorami wyposażenia m.in. cerkwi klasztornej w Przemyślu (Polska), cerkwi w Nans (Francja), projektu polichromii świątyni Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, ikonostasu akademickiej cerkwi p.w. Świętego Ducha we Lwowie.
DROGA IKONY to warsztat i „szkoła”, założona w 2001 r. przez o. Jacka Wróbla SJ, gdzie uczestnicy zgłębiają zasady ikonografii sięgając do dawnych technik artystycznych, poszukując piękna i harmonii przekazanych przez tradycję sztuki chrześcijańskiej. Ikona jest dla nas pomostem łączącym sztukę i duchowość – a w praktyce warsztatowej drogą artysty – twórcy odnajdującego w sobie obraz Stwórcy. Droga Ikony jest środowiskiem twórczym związanym z duszpasterstwem jezuitów w Warszawie, skupiającym amatorów i profesjonalistów inspirowanych duchowym i artystycznym pięknem Ikony. Od jesieni 2008 roku, Droga Ikony znalazła swoje miejsce przy parafii św. Szczepana w Warszawie. Tworzy ona środowisko twórcze inspirowane duchowym i artystycznym pięknem Świętego Obrazu. Jej celem jest duchowe i artystyczne poznawanie ikony, i w ten sposób realizowanie przesłania, jakie ona z sobą niesie, a więc przyjmowania i ukazywania poprzez twórczość prawdy o Bogu, który objawił się w Człowieku – Jezusie Chrystusie, i pozostawił o tym świadectwo w Świętym Wizerunku. Naszym głównym celem jest nie tylko twórczość artystyczna zogniskowana na tematyce ikonograficznej, ale również zawiązanie wspólnoty twórców inspirowanych duchowymi wartościami sztuki.
o. Jacek Wróbel SJ
Komisarz wystawy: Violetta Jarząbkowska
Scenariusz: Violetta Jarząbkowska