Nowa Rada Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Rada muzeum
03.01.2023  |   Aktualności

Nowa Rada Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Rada Muzeum przy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej powołana została przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pana Michała Litwiniuka a jej pierwsze posiedzenie odbyło się jeszcze w 2022 roku.

Przewodniczącą rady została pani Małgorzata Nikolska – wieloletnia dyrektor bialskiego muzeum, a sekretarzem pani Iwona Maksymiuk – kierownik Działu Edukacji Muzeum Południowego Podlasia.

W skład rady wchodzą:

  • prof. Stanisław Baj – prorektor ds. Dydaktycznych Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • pani Agata Dąbrowska – starszy specjalista Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej
  • mjr pilot Jerzy Trudzik – członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, członek Stowarzyszenia Koło Bialczan
  • pan Waldemar Robak – dyrektor Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fr. Chopina w Białej Podlaskiej
  • pan Władysław Grochowski – prezes ARCHE S.A. w Siedlcach
  • dr Stanisław Romanowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Do zadań Rady należy:

  • nadzór nad wypełnianiem przez muzeum celów statutowych
  • ocena działalności muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego
  • opiniowanie rocznego planu działalności muzeum