Muzealna Akademia Dziecięca. Podsumowanie cyklu edukacyjnego

Muzealna Akademia Dziecięca. Zajęcia
25.06.2024  |   Muzealna Akademia Dziecięca

Muzealna Akademia Dziecięca. Podsumowanie cyklu edukacyjnego

W roku kalendarzowym 2023/2024 Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zrealizowało cykl spotkań edukacyjnych skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat pt. MUZEALNA AKADEMIA DZIECIĘCA.

Celem spotkań było zapoznanie dzieci z instytucją kultury którą jest Muzeum. Uczestnicy Muzealnej Akademii Dziecięcej co miesiąc odbywali tematyczne spotkania związane ze zbiorami muzeum połączone z zajęciami edukacyjnymi pobudzającymi ich wyobraźnię i zdobytą wiedzę.

Muzealna Akademia Dziecięca była częścią muzealnego cyklu Droga do Muzeum – więcej w regulaminie na stronie www.muzeumbiala.pl