Muzealna Akademia Dziecięca – regulamin – tematy zajęć

Muzealna Akademia Dziecięca – regulamin – tematy zajęć

Cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzin przybliżające ogólne zagadnienia z historii i sztuki w ramach projektu Droga do Muzeum.

  • Spotkania odbywać będą się w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej 12.
  • Celem spotkań jest zapoznanie dzieci w wieku 3-6 lat z instytucją kultury jaką jest muzeum.
  • Zajęcia odbywać będą się o godzinie 12:00 w konkretną jedną niedzielę każdego miesiąca w roku kalendarzowym 2023/2024 wg. załączonego harmonogramu (tematy zajęć w pdf).
  • Spotkania będą trwały 60 minut i będą składały się z dwóch części. Pierwsza część to spacer po salach wystawowych w towarzystwie osoby prowadzącej i opiekunów a druga część to zadania edukacyjne i zabawy dotyczące tematu konkretnego spotkania.
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach wyłącznie w towarzystwie opiekunów.
  • Zajęcia, zabawy edukacyjne będą miały formę zajęć pobudzających wyobraźnię uczestników, np. rysowanie, malowanie, klejenie.
  • Koszt zajęć, 10zł za dziecko, opiekun uczestniczy w spotkaniach bezpłatnie.
  • Muzeum zastrzega sobie zmianę daty zaplanowanych zajęć z podaniem daty planowanych, konkretnych zajęć.