Lata 20…Lata 30…Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym. Podsumowanie programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie.

Lata 20…Lata 30…Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym. Podsumowanie programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie.

Wystawie czasowej: „Lata 20…Lata 30…” towarzyszył program edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbyły się lekcje muzealne, warsztaty podczas którychnuczestnicy malowali na płóciennych torbach oraz talerzach wzory inspirowane art deco-nstylem zdobnictwa użytkowego lat 20 i 30 XX wieku.
Podczas ferii zimowych dzieci poznały gry i zabawy z okresu międzywojennego a goście odwiedzający wystawę zostawiając bilet wstępu uczestniczyli w konkursie, który pozwolił im wygrać muzealny zestaw upominków. Odbyło się również zwiedzanie wystawy z kuratorem Panią Danutą Dunajko, oraz z
przewodnikiem muzeum.