Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. I.

Drugi zjazd absolwentów
25.10.2022  |   Biała znana i nieznana

Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. I.

Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem, założonym w 1922 roku na I Zjeździe Koleżeńskim Wychowanków i Absolwentów Szkół Bialskich.

Najaktywniejszymi działaczami byli absolwenci Akademii Bialskiej mieszkający i pracujący w Warszawie i jej okolicach. Do 1939 roku siedziba Koła Bialczan mieściła się właśnie w Warszawie, a głównym celem działalności Koła była pomoc absolwentom bialskich szkół studiującym w Warszawie.

W 1934 roku przyjęto w szeregi Koła członków byłego Koła Akademików Ziemi Podlaskiej, organizacji o równie chlubnym rodowodzie, skupiającej młodzież akademicką, studiującą w Warszawie. Koło Akademików Ziemi Podlaskiej, podobnie jak Koło Bialczan, stawiało sobie za cel samopomoc koleżeńską, organizowanie życia towarzyskiego i utrzymywanie kontaktu z młodzieżą klas starszych szkół w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim.

Założycielami i pierwszymi działaczami Koła Bialczan, w 1922 roku, byli:

– Stefan Pliszczyński – pierwszy przewodniczący zarządu

– Antoni Pawłowski – sekretarz

– Ignacy Piotrowski, Józef Betley, Władysław Branicki, Wacław Łapiński, Tadeusz Michałowski, Walerian Pacewski, Stefan Raczyński i Aleksander Próchnicki- członkowie

Jednym ze śladów działalności Koła Bialczan w naszym mieście jest obecny do dzisiaj w przestrzeni miejskiej pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego, odsłonięty w 1928 roku podczas II Zjazdu Absolwentów.

Zastanów się, czy wiesz gdzie w przestrzeni miasta znajduje się ten pomnik? Pomocne zapewne będą informacje, które możesz zdobyć odwiedzając wystawę: „Koło Bialczan – przez stulecie”, którą można oglądać do 8 stycznia 2023 roku w oficynie zachodniej muzeum.