8 maja – Święto 34 Pułku Piechoty

Dokument
06.05.2022  |   Biała znana i nieznana

8 maja – Święto 34 Pułku Piechoty

Bialski 34 Pułk Piechoty powstał w Dęblinie w listopadzie w 1918 roku a inicjatorem jego powstania był major Aleksander Jerzy Narbut – Łuczyński i to właśnie major został pierwszym dowódcą pułku.

7 grudnia 1918 roku 4 pułk został przemianowany na 34 Pułk Piechoty i po dokonanej organizacji w dniu 31 grudnia 1918 roku jego III batalion pod dowództwem por. Jana Sokołowskiego wkroczył do Białej Podlaskiej. Cały pułk natomiast przetransportowano do naszego miasta do 14 stycznia 1919 roku.

Odznaka 34 pułku piechoty
Odznaka 34 Pułku Piechoty

Już od samego początku żołnierze pułku uczestniczyli w walkach, na początku z Niemcami (bój pod Kobylanami – 4/5.02.1919) a następnie w wojnie polsko – bolszewickiej. W tej właśnie wojnie odnieśli jedno ze swoich największych zwycięstw, którego rocznica stała się dorocznym świętem pułkowym – obchodzonym w Białej Podlaskiej także obecnie.

8 maja 1920 roku w czasie wojny polsko – bolszewickiej w ramach polskiej ofensywy na Ukrainie miały miejsce zwycięskie działania wojenne żołnierzy 34 Pułku Piechoty, których celem było osiągnięcie linii Dniepru. Cel ten został osiągnięty – zdobyto miasto Rzeczycę i most kolejowy na Dnieprze, które zabezpieczono i utrzymano. Major Jerzy Narbut – Łuczyński za obronę Rzeczycy został mianowany pułkownikiem a wspominając ten czas pisał: „… okres walk nad Dnieprem w rejonie Rzeczycy miał znaczenie dla konsolidacji 34 pp. i stanowił najradośniejszy rozdział jego historii”. Zwycięstwo to stało się świętem pułkowym obchodzonym szczególnie uroczyście i podniośle w okresie XX – lecia międzywojennego z udziałem mieszkańców miasta, władz i gości.

Wyjątkowa rocznica święta pułkowego odbyła się 8 maja 1933 roku, kiedy odsłonięto pomnik ku czci żołnierzy 34 Pułku Piechoty poległych na polu chwały w walkach 1918-1920. Pomnik ten znajduje się w naszym mieście do dnia dzisiejszego przy ul. Warszawskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy stałej: ”Historia miasta w latach 1795 – 1938” w budynku głównym muzeum, na której można poznać historię 34 Pułku Piechoty, oraz wystawy plenerowej:” 34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej 1918-1939”.