Wystawa czasowa:” Lata 20…Lata 30… Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym”

Plakat program edukacyjny towarzyszący wystawie
17.11.2021  |   Aktualności

Wystawa czasowa:” Lata 20…Lata 30… Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym”

Wystawa czynna: od 21 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Wystawa: „Lata 20… Lata 30… Biała i jej mieszkańcy w dwudziestoleciu międzywojennym” dotyczy życia codziennego mieszkańców Białej Podlaskiej.

Życie codzienne to nie tylko praca, nauka oraz zwykłe troski bytowe, ale również poszukiwanie przyjemnych jego stron. Będzie mu towarzyszyło życie kulturalne, religijne, obyczajowe, a także polityczne.

Wystawa zawiera następujące ekspozycje:

 • Ekspozycja poświęcona Żydom bialskim.
 • Ekspozycja poświęcona miastu Biała Podlaska.

Przedmioty zawarte w w/w ekspozycjach świadczyć mają o statusie materialnym mieszkańców, edukacji, sporcie, środkach płatniczych i miejscach pracy.

 • Ekspozycja poświęcona dzieciom prezentuje: pamiątki, zdjęcia, portrety i zabawki.

Kolejne ekspozycje prezentują mieszkania przedstawicieli różnych warstw społecznych, a co za tym idzie także ekonomicznych, bowiem II Rzeczpospolita była pełna kontrastów społecznych.

 • Fragment mieszkania robotnika.
 • Fragment mieszkania urzędnika średniej klasy.
 • Fragment gabinetu i salonu bardzo zamożnych środowisk pochodzenia ziemiańskiego
 • Kuchnia bogatej pani inżynierowej w modnym stylu art. deco.

kurator wystawy i autor tekstu: Danuta Dunajko

organizacja wystawy:

 • Aleksandra Czapska
 • Anna Doroszuk
 • Grzegorz Kurpeta
 • Izabela Litwiniuk

Wystawa czynna: od 21 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku w oficynie zachodniej.