Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Historycznego „Mój Region”

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Historycznego „Mój Region”
04.06.2024  |   Aktualności   |   Mój region

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Historycznego „Mój Region”

2 czerwca 2024 roku w Muzeum odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu Historycznego „Mój Region” organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty Pana Tomasza Szabłowskiego.

W uroczystości wzięli udział Pan Rafał Izbicki – dyrektor Muzeum, Pan Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Pan Stanisław Romanowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Miasta Biała Podlaska.

Uroczystość podsumowania tegorocznej edycji konkursu była jednocześnie świętem 35-lecia Konkursu Historycznego „Mój Region”. W czasie uroczystości wręczono podziękowania byłym pracownikom muzeum, którzy w ciągu tych lat przyczynili się do powstania i trwania konkursu: Pani Małgorzacie Nikolskiej, Pani Ryszardzie Tkaczuk, Pani Teresie Kondratiuk.

Laureatom tegorocznej edycji konkursu nagrody wręczyli dyrektor Muzeum oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska.

W tym dniu wręczono również Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej III stopnia Panu Dariuszowi Sikorze, nauczycielowi historii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białej Podlaskiej, opiekunowi wielu laureatów konkursu „Mój Region”.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu trio akordeonowego pod kierunkiem Pana Zbigniewa Czuryły w składzie: Marcel Semeniuk, Stanisław Krupa, Marcin Mitura z Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli pokaz zdjęć pokazujących historię konkursu.