Wystawa „Medal – mała forma rzeźbiarska”

Medal – mała forma rzezbiarska
16.12.2021  |  

Wystawa „Medal – mała forma rzeźbiarska”

Wystawa „Medal – mała forma rzeźbiarska” składa się z ponad 180 medali zaprojektowanych przez najwybitniejszych artystów polskiego medalierstwa, takich jak: Zofia Demkowska, Ewa Olszewska-Borys, Józef Stasiński, Bronisław Chromy, Anna Jarnuszkiewicz, Magdalena Dobrucka, czy Ewa Krynicka. Wszystkie pochodzą z kolekcji Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Południowego Podlasia. Większość z nich pozyskano w latach 80. i 90. XX w. – część zakupiono bezpośrednio od autorów, inne zostały przekazane bezpłatnie przez osoby prywatne oraz liczne instytucje. Wykonane są w różnych metalach lub stopach metali, technikami lania i bicia stemplem.

Na ekspozycji zaprezentowano różnorodność form medali – od krążków ozdobionych reliefem, upamiętniających znane osobistości, wydarzenia, bądź będących nagrodami w konkursach i zawodach sportowych, po medale o nieregularnych kształtach, o przestrzennej, rzeźbiarskiej kompozycji, gdzie autorzy odchodzą od tradycyjnej tematyki na rzecz osobistej, artystycznej wypowiedzi.

Wystawa prezentowana jest w przestrzeni wystaw czasowych oficyny zachodniej od 15 maja do 31 stycznia 2022 roku.