Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka

18.06.2009  |  

Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka

Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka
(19 czerwca – 31 lipca 2009)
Nastrojowe czarno – białe fotografie pokazują życie religijne prawosławnej społeczności dzisiejszych kresów wschodnich naszego kraju. Autorem zdjęć jest Tadeusz Żaczek, fotografik z Białej Podlaskiej. Zafascynowany wschodnimi rytuałami, wydobywa ich niezwykły, mistyczny klimat fotografując pielgrzymki, odpusty i obrzędy w Jabłecznej, Grabarce, czy Drohiczynie. Fotografie artysty, człona Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Podlaskiego prezentowano na licznych wystawach zbiorowych indywidualnych. Wiele z nich publikują wydawnictwa albumowe poświęcone Lubelszczyźnie i Podlasiu.