Marian Nowiński rysunek plakat kolor

30.05.2009  |  

Marian Nowiński rysunek plakat kolor

Marian Nowiński rysunek plakat kolor
(19 czerwca – 6 września 2009)
Marian Nowiński, malarz, grafik, projektant, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor i dziekan Wydziału Nowych Mediów w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.
Urodził się w 1944 roku w Brześciu nad Bugiem. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, a następnie w w Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk pięknych, dyplom w 1974 roku w zakresie grafiki projektowej i malarstwa u profesorów Henryka Tomaszewskiego i Stanisława Poznańskiego.
Od 1974 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, aktualnie prowadzi pracownię Rysunku i Kompozycji projektowania w Katedrze ogólnopolitycznej.
W latach 1982 i 1986 był stypendystą rządu włoskiego (pobyty studyjne w Rzymie i Mediolanie).
Dorobek artystyczny prezentował w muzeach, galeriach, publikacjach specjalistycznych i gościnnych wykładach w uczelniach artystycznych wielu krajów. Autor kilkunastu albumów, książek i publikacji multimedialnych, a także prac artystycznych i projektów dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Juror i komisarz międzynarodowych konkursów i wystaw sztuki.
„Nowiński wyraża w swoich dziełach głębię przeżyć wewnętrznych oraz emocji w sferze duchowej, przenosi je i przekształca w swoje prace o formach fantasmagorycznych, charakteryzujące się szyderczym, wciągającym uwodzicielstwem jego „tworów”, intrygującą lubieżnością jego kreski i płomiennością. alegoryzmem odcieni chromatycznych.
Jego prace (piękne, prowokujące, niepokojące, zmysłowe, bezpruderyjne, ironiczne, demistyfikacyjne plakaty z przekazem reklamowym; intensywne, eleganckie, znamienite, dynamiczne i konkwistadorskie prace malarskie, częstokroć zainspirowane dramatami i komediami „klasycznymi”), są nasycone obecnością cudotwórczą, o „magicznej mocy” i magnetyzmie (…).
Fantazja i racjonalność, równowaga i wrażliwość, sen i rzeczywistość, wymysł i prawda stanowiące granie i terytoria, w obrębie których artysta porusza się ze śmiałością pędzla i nieustraszoną ekspansją chromatyczną jego odcieni kolorystycznych”.
Marcella de Ferrari, Rosalba Niccoli, Włochy („Presenze Magiche in Liguria”, Genova 1996)

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us