Oświata i wychowanie okresu międzywojennego w powiecie bialskim.

22.08.2010  |  

Oświata i wychowanie okresu międzywojennego w powiecie bialskim.

„Oświata i wychowanie okresu międzywojennego w powiecie bialskim.”
(23 września 2009 – 10 maja 2010)
„Do oświaty ludność zbytnio – jako masa, się nie garnie, choć w ostatnich latch widać w tej dziedzinie poprawę. Szkołę traktuje się najczęściej jako coś narzuconego, coś, co ogranicza możliwość wyręczania się dziećmi w gospodarstwie. Jeśli się dziecko posyła do szkoły – to przeważnie pod groźbą kary za niedopełnienie obowiązku szkolnego…”)
Jan Makaruk
Tak o szkole na południowym Podlasiu pisał inspektor szkolny Jan Makaruk. Warto słowa te skonfrontować z osiągnięciami powiatu bialskiego w zakresie oświaty i wychowania, zapraszamy do odnalezienia klimatu szkoły naszych pradziadków poprzez zdjęcia, prasę, albumy, świadectwa. Wystawa czynna do 31.03.2010r.