Nabytki. Dary. Przekazy. Zakupy.

Zdjęcie z wystawy czasowej
19.04.2022  |  

Nabytki. Dary. Przekazy. Zakupy.

Wystawa czasowa w budynku głównym muzeum.

Najważniejszym zadaniem muzeum wynikającym z ustawy oraz statutu jest gromadzenie zbiorów, a następnie ich zabezpieczenie, opracowanie, konserwacja i udostępnianie.

Pozyskiwanie zabytków odbywa się poprzez: dary – najczęściej od osób prywatnych (ofiarodawcą może być każdy posiadacz pamiątek rodzinnych związanych z miastem lub regionem), przekazy – zazwyczaj od instytucji (np. Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, Policja), zakupy – możliwe dzięki dotacjom celowym organizatora muzeum, dofinansowaniom z programów ministerialnych i wsparciu sponsorów.

Zadaniem muzeum jest zabezpieczenie pozyskanych obiektów. Dokonujemy tego poprzez ochronę prawną, zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i udostępniania.

Trafiające do zbiorów zabytki wymagają specjalistycznych, czasochłonnych i kosztownych zabiegów konserwatorskich. Konserwacja chroni przedmioty przed dalszą destrukcją, a czasami przywraca ich dawną świetność. Po uzyskaniu wartości ekspozycyjnych są one udostępniane na wystawach czasowych oraz stałych. Część pozyskanych przedmiotów pomimo zabiegów konserwatorskich nigdy nie uzyska wartości ekspozycyjnej i będzie wykorzystywana wyłącznie do celów naukowych.

O skuteczności naszej pracy decyduje posiadanie koniecznej infrastruktury: magazynów i przestrzeni wystawowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt – magazynowy, ekspozycyjny i techniczny, systemów do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, zabezpieczeń w postaci systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napadu. Zakończona niedawno rewitalizacja siedziby Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wprowadziła nie tylko istotne zmiany wizualne, ale i w zakresie ochrony zbiorów.

Popularyzacja zbiorów w postaci wystaw i publikacji jest działalnością doraźną, natomiast misją muzeum jest trwać na straży ochrony zbiorów z myślą o przyszłych pokoleniach.

* W latach 2020-2021 zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wzbogaciły się o 947 muzealiów z zakresu sztuki, historii, numizmatyki i etnografii.

Na obecnej wystawie prezentujemy zabytki, które nie zostały jeszcze objęte pełną konserwacją, ale posiadają walor historyczny i wizualny.

Wystawa czynna jest w budynku głównym muzeum (wieża) od 15 kwietnia do 30 września 2022 roku.

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us