Nabytki. Dary. Przekazy. Zakupy.

Zdjęcie z wystawy czasowej
19.04.2022  |  

Nabytki. Dary. Przekazy. Zakupy.

Wystawa czasowa w budynku głównym muzeum.

Najważniejszym zadaniem muzeum wynikającym z ustawy oraz statutu jest gromadzenie zbiorów, a następnie ich zabezpieczenie, opracowanie, konserwacja i udostępnianie.

Pozyskiwanie zabytków odbywa się poprzez: dary – najczęściej od osób prywatnych (ofiarodawcą może być każdy posiadacz pamiątek rodzinnych związanych z miastem lub regionem), przekazy – zazwyczaj od instytucji (np. Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, Policja), zakupy – możliwe dzięki dotacjom celowym organizatora muzeum, dofinansowaniom z programów ministerialnych i wsparciu sponsorów.

Zadaniem muzeum jest zabezpieczenie pozyskanych obiektów. Dokonujemy tego poprzez ochronę prawną, zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i udostępniania.

Trafiające do zbiorów zabytki wymagają specjalistycznych, czasochłonnych i kosztownych zabiegów konserwatorskich. Konserwacja chroni przedmioty przed dalszą destrukcją, a czasami przywraca ich dawną świetność. Po uzyskaniu wartości ekspozycyjnych są one udostępniane na wystawach czasowych oraz stałych. Część pozyskanych przedmiotów pomimo zabiegów konserwatorskich nigdy nie uzyska wartości ekspozycyjnej i będzie wykorzystywana wyłącznie do celów naukowych.

O skuteczności naszej pracy decyduje posiadanie koniecznej infrastruktury: magazynów i przestrzeni wystawowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt – magazynowy, ekspozycyjny i techniczny, systemów do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, zabezpieczeń w postaci systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napadu. Zakończona niedawno rewitalizacja siedziby Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wprowadziła nie tylko istotne zmiany wizualne, ale i w zakresie ochrony zbiorów.

Popularyzacja zbiorów w postaci wystaw i publikacji jest działalnością doraźną, natomiast misją muzeum jest trwać na straży ochrony zbiorów z myślą o przyszłych pokoleniach.

* W latach 2019-2023 zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wzbogaciły się o kolejne muzealia z zakresu sztuki, historii, numizmatyki i etnografii.

Na obecnej wystawie prezentujemy zabytki, które nie zostały jeszcze objęte pełną konserwacją, ale posiadają walor historyczny i wizualny.

Wystawa czynna jest w budynku głównym muzeum (wieża) od 20 maja 2023 roku.