„Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc”

15.04.2011  |  

„Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc”

„Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc”
(16 kwietnia – 12 czerwca 2011)

 

 

Wystawa „Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc” prezentuje życie i twórczość autora Trylogii bogatym zestawem fotogramów, bezcennymi pamiątkami osobistymi, rękopisami, unikatowym materiałem ikonograficznym, obiektami muzealnymi z epoki, kostiumami z filmów.
Wśród najcenniejszych pamiątek Sienkiewiczowskich znajdują się m. in. – oryginalne rękopisy listów – najwcześniejszych zachowanych z roku 1875, a także wspaniały wizerunek Bogurodzicy, który patronuje już piątemu pokoleniu w rodzie Sienkiewiczów.
Demonstrujemy wszystkie portrety zdjęciowe Sienkiewicza – od ucznia warszawskiego gimnazjum z roku 1864, po ostatnie zdjęcie wykonane w Vavey tuż przed śmiercią w roku 1916.
Przedstawiamy galerię postaci znaczących w życiu Sienkiewicza, rodziną Pisarza i bliskie mu kobiety, dzieci a także wybiegając we współczesność, ukazujemy ciąg dalszych losów rodziny – wnuków, prawnuków, praprawnuków.
Po raz pierwszy jest eksponowany legendarny pamiętnik pierwszej z pięciu Marii jego życia – Kellerówny, wydobyty z ruin powstańczej Warszawy i korespondencja do niej.
Zobaczycie pejzaże wpisane w biografię i twórczość Pisarza w Ojczyźnie i plejadę tropów poza granicami Polski.
Ogrom dokonań twórczych Sienkiewicza ilustrują dziesiątki jego dzieł w przekładach na setki języków, monografie Pisarza z aktualnie wydanymi w Chinach, karty z jego rękopisów, a także wizerunki bohaterów pędzla sławnych malarzy.
Barbara Wachowicz – jest autorką wielu prac poświęconych Sienkiewiczowi. Są wśród nich książki: „Filmowe przygody małego rycerza” – o realizacji filmu „Pan Wołodyjowski”, „Marie Jego życia” – dzieje miłości autora „Bez dogmatu” – I nagroda Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, „Dom Sienkiewicza” – dramatyczne dzieje losu daru narodowego i rejestr krzywd wyrządzonych najbliższej rodzinie laureata Nagrody Nobla.
Wśród wielu nagród przyznanych Barbarze Wachowicz jest Order „Polonia Mater Nostra Est” (Polska Naszą Matką) – „za wyjątkowy dar w przekazywaniu młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa”.
16 kwietnia 2011
Witamy naszych Honorowych Gości
na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę
autorstwa Barbary Wachowicz
„HENRYK SIENKIEWICZ – DLA POKRZEPIENIA SERC”
Witamy Przedstawicieli Władz Białej Podlaskiej
Dostojnych Kapłanów – Ojców Paulinów z Leśnej Podlaskiej
Żołnierzy Armii Krajowej
Prawnuka Autora Trylogii – Jerzego Sienkiewicza
Pracowników Bratnich Placówek Kulturalnych
Pedagogów i Młodzież Szkół Bialskich
Przedstawicieli życzliwych nam Mediów
Wystawę przygotował z autorką Zespół w składzie:
Małgorzata Nikolska – Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
Mirosław Barczyński – Komisarz wystawy
oraz: Grażyna Lewczuk, Iwona Maksymiuk, Kinga Struczyk, Ewa Wrzosek,
Grzegorz Kurpeta, Łukasz Siejka, Piotr Zdunek
Grzegorz Giercuszkiewicz – aranżacja kostiumów
W widowisku o Henryku Sienkiewiczu występuje w roli Autora Trylogii – Harcmistrz Krzysztof Jakubiec z Chorągwi
Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego
Im. Druha Aleksandra Kamińskiego, twórca sławnej akcji „Arsenał
Pamięci”, Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi
W spektaklu udział biorą:
Uczennice Liceum im. Emilii Plater
pod dyrekcją prof. Małgorzaty Kaczmarczyk:
w roli Marii Kellerówny – Ania Jowik
w roli Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej – Kasia Sawczuk
oraz: Monika Głowacka, Kasia Krzymowska, Oleńka Sawicka
Opieka artystyczna – prof. Anna Teresa Kosyra Cieślak
Karolina Budziak – uczennica Liceum im. Stanisława Staszica
Mateusz Majewski – Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
pod dyrekcją prof. Małgorzaty Kadłubowskiej:
Kasia Artyszuk, Paulina Wirtek
oraz Laureaci Konkursu Sienkiewiczowskiego:
Ania Sałamatow, Dominika Dorosz, Mateusz Dorosz, Dominika Jastrzębska,
Joasia Kupisz, Joasia Kuzko, Patrycja Tarkowska
pod opieką artystyczną prof. Małgorzaty Kiec i prof. Bożeny Szyc
Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
pod dyrekcją prof. Marioli Petru
Daria Gralikowska, Julia Zadrożniak, Filip Bajena,
Natan Kais, Piotr Tarkowski
Pod opieką artystyczną prof. Barbary Klimiuk
Scenariusz i narracja – Barbara Wachowicz
Autorka wystawy serdecznie dziękuje wspaniałemu Zespołowi Muzeum
Południowego Podlasia za znakomitą twórczą współpracę, słowa
wdzięczności przekazuje także pod adresem niestrudzonej kronikarki
dziejów Armi Krajowej na Podlasiu – prof. Barbary Wyczółkowskiej
Łotockiej oraz Żołnierzowi Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty AK
– Tadeuszowi Sobieszczakowi – „Dudkowi”
Krzepmy serca!
Wystawa jest własnością
Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
działającego pod dyrekcją
Jarosława Klejnowskiego.
Zrealizowano ją dzięki inicjatywie wieloletniej dyrektorki Muzeum
Pani Elżbiety Banko – Sitek.
Ekspozycja w Białej Podlaskiej
powstała przy współpracy z
Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza
w Warszawie
Biblioteką Narodową
w Warszawie
Muzeum Zamojskiego
i Muzeum Arsenał w Zamościu
Kostiumy z filmowych adaptacji powieści
Henryka Sienkiewicza aranżował
Grzegorz Giercuszkiewicz