BIALSKIE ŁAZIENKI – RELIKTY BUDYNKU ARCHIWUM I BIBLIOTEKI RADZIWIŁŁOWSKIEJ – wystawa plenerowa

Wystawa Plenerowa Bialskie Łazienki
23.12.2023  |  

BIALSKIE ŁAZIENKI – RELIKTY BUDYNKU ARCHIWUM I BIBLIOTEKI RADZIWIŁŁOWSKIEJ – wystawa plenerowa

Wystawa pokazująca najciekawsze znaleziska pozyskane podczas prowadzonych w 2013 i 2023 roku prac wykopaliskowych na terenie ogrodów pałacowych w obrębie reliktów budynku archiwum i biblioteki. Wśród nich znajdują się fragmenty płytek ceramicznych z Delft, ozdobne muszle, szkło, fajans, kafle, fragmenty rzeźb i ozdobnych tynków.