Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Rada Muzeum
21.12.2023  |   Aktualności

Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

18 grudnia 2023 roku w Muzeum odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: przewodnicząca pani Małgorzata Nikolska, oraz pani Agata Dąbrowska, pan Jerzy Trudzik, pan Stanisław Romanowski, pan profesor Stanisław Baj, oraz dyrektor Muzeum pan Rafał Izbicki i sekretarz Rady pani Iwona Maksymiuk. Obecny był również pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Rada Muzeum pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności Muzeum za 2023 rok oraz plan pracy na rok 2024.

Po posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie wigilijne z pracownikami Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.