Konkurs Historyczny Mój region 2021” – I Etap

26.02.2021  |   Aktualności   |   Mój region

Konkurs Historyczny Mój region 2021” – I Etap

Muzeum Południowego Podlasia informuje, że I etap Konkursu Historycznego ‘’Mój region 2021” w obu kategoriach wiekowych (kl. IV – VI i VII – VIII ) odbędzie się w formie zdalnej, w dniu 12 marca 2021 (piątek), wg. następujących zasad:

 1. W oparciu o literaturę podaną w regulaminie Konkursu – regulamin na stronie www.muzeumbiala.pl
 2. Uczniowie w dniu I etapu konkursu będą rozwiązywać zadania testowe po pobraniu testu ze strony muzeum wg. następujących zasad:
  /a/ test zostanie zamieszczony na stronie muzeum w dniu konkursu, tj. 12 marca 2021 roku
  /b/ czas na pobranie, rozwiązanie i odesłanie wypełnionego testu, skanu, zdjęcia to 1,5 godz. zegarowej od 9:00 do 10:30
  /c/ rozwiązany test należy odesłać na adres: edukacja@muzeumbiala.pl
  /d/ kod dostępu do testów zostanie podany uczestnikom przez ich opiekunów w dniu konkursu
  /e/każdy uczestnik może wypełnić i przesłać jeden egzemplarz testu. W przypadku otrzymania wielu egzemplarzy wypełnionych przez tego samego uczestnika brany pod uwagę będzie tylko pierwszy przesłany egzemplarz
 3. Test będzie zawierał 21 pytań w obu kategoriach wiekowych i będą to zadania:
  a/ 20 pytań do wyboru: /a / /b / / c /
  b/ pytanie 21 będzie dotyczyło opisu wybranego obiektu zabytkowego z literatury podanej w regulaminie konkursu
 4. Wyniki I etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.muzeumbiala.pl do dnia 19 marca 2021 r. ( piątek)
 5. Informacje o zaplanowanej, zgodnie z regulaminem konkursu, edukacyjnej wycieczce historycznej i finale konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.muzeumbiala.pl , oraz przesłane opiekunom uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu.

Kontakt: 692 346 836 / edukacja@muzeumbiala.pl