Edukacja w muzeum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, która skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkól specjalnych, wyższych oraz seniorów.

Oferta nasza DOSTĘPNA TUTAJ

Tematy lekcji muzealnych i zajęć muzealnych z częścią warsztatową znajdują się w „Informatorze edukacyjnym”

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć muzealnych – TUTAJ

Dodatkowo po wcześniejszym zgłoszeniu nauczyciele mogą na terenie muzeum realizować własny program edukacyjny.

Zajęcia można zamówić:Pisząc na adres e-mail:
edukacja@muzeumbiala.pl pracownia.art@muzeumbiala.pl
 Telefonicznie: +48 508 091 745 (83) 341-67-58
Koszt:Lekcje muzealne: 3 zł /os
 Zajęcia muzealne z częścią warsztatową: 8 zł /os ( cena może ulec zmianie w zależności od użytych podczas zajęć materiałów)
 Wycieczka po Białej: 60 zł od grupy (grupa do 30 osób)

INFORMACJE DODATKOWE:

Lekcje muzealne trwają ok. 60 minut i prowadzone są w przestrzeni wystaw stałych muzeum, w Centrum Edukacji Muzealnej i w przestrzeni byłego założenia pałacowo – obronnego bialskich Radziwiłłów.

Lekcje prowadzone są w formie wykładu, pogadanki, z wykorzystaniem kart pracy. Uczestnicy zajęć odszukują wskazówki i zadania, eksponaty, wyszukują daty, układają puzzle, uzupełniają informacje i rysunki.

Zajęcia muzealne z częścią warsztatową trwają ok. 90 minut, wstęp do zajęć prowadzony jest w przestrzeni wystaw stałych a część warsztatowa w Centrum Edukacji Muzealnej.

OFERTA WYJAZDOWA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

dla grup na terenie miasta Biała Podlaska – cena za zajęcia od 1/os 3 zł lub 8 zł plus koszt dojazdu 1 zł od osoby.

dla grup poza miastem Biała Podlaska, do 30 km – cena za zajęcia od 1/os 3 zł lub 8 zł plus koszt dojazdu 2 zł od osoby (grupa nie mniej niż 50 osób).

EDUKACJA W MUZEUM

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, która skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół specjalnych, wyższych oraz seniorów.

Oferta nasza przygotowana została zgodnie z aktualną podstawą programową, dostosowaną do potrzeb poszczególnych grup wiekowych. Stworzona została w oparciu o historię miasta i regionu, oraz program wystaw stałych muzeum.

  1. Tematy lekcji muzealnych i zajęć muzealnych z częścią warsztatową znajdują się w „Informatorze edukacyjnym” – TUTAJ

PRZEDSZKOLA i  KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  /zapis w pdf/

KLASY IV  – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  /zapis w pdf/

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE /zapis w pdf/

SZKOŁY WYŻSZE /zapis w pdf/

SZKOŁY SPECJALNE /zapis w pdf/

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć muzealnych – TUTAJ

Dodatkowo po wcześniejszym zgłoszeniu nauczyciele mogą na terenie muzeum realizować własny program edukacyjny. 

  1. Spacerkiem po Białej, czyli wycieczki edukacyjne w czasie których uczestnicy poznają historię miasta i jego zabytki 

Zajęcia można zamówić:

pisząc na adres e-mai:edukacja@muzeumbiala.pl

                                    pracownia.art@muzeumbiala.pl

oraz telefonicznie: +48 508 091 745 / (83) 341- 67- 58

Koszt:

lekcje muzealne:3zł /os

zajęcia muzealne z częścią warsztatową: 8zł /os ( cena może ulec zmianie w zależności od użytych podczas zajęć materiałów)

wycieczka po Białej: 60zł od grupy (grupa do 30 osób)

INFORMACJE DODATKOWE:

Lekcje muzealne trwają ok. 60 minut i prowadzone są w przestrzeni wystaw stałych muzeum, w Centrum Edukacji Muzealnej i w przestrzeni byłego założenia pałacowo – obronnego bialskich Radziwiłłów.

Lekcje prowadzone są w formie wykładu, pogadanki, z wykorzystaniem kart pracy. Uczestnicy zajęć odszukują wskazówki i zadania, eksponaty, wyszukują daty, układają puzzle, uzupełniają informacje i rysunki.

Zajęcia muzealne z częścią warsztatową trwają ok. 90 minut, wstęp do zajęć prowadzony jest w przestrzeni wystaw stałych a część warsztatowa w Centrum Edukacji Muzealnej.

OFERTA WYJAZDOWA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

dla grup na terenie miasta Biała Podlaska – cena za zajęcia od 1/os 3zł lub 8 zł plus koszt dojazdu 1zł od osoby.

dla grup poza miastem Biała Podlaska, do 30 km – cena za zajęcia od 1/os 3zł lub 8zł plus koszt dojazdu 2 zł od osoby (grupa nie mniej niż 50 osób).

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us