DROGA DO MUZEUM

Plakat przedstawiający Cykl zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli promujący zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
29.12.2022  |   Aktualności   |   Droga do muzeum

DROGA DO MUZEUM

Cykl zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli promujący zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji edukacyjnej skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych której celem jest poznanie zbiorów bialskiego muzeum.

Oto zasady cyklu edukacyjnego promującego zbiory bialskiego muzeum:

  • Od stycznia do czerwca 2023 roku w muzeum odbywać się będą zajęcia muzealne związane z tematyką wystaw stałych udostępnianych w budynku głównym muzeum.
  • Każdy kolejny miesiąc poświęcony będzie tematycznej lekcji realizowanej na konkretnej wystawie stałej.
  • Na podsumowanie cyklu edukacyjnego planujemy wystawę fotografii uczestników zajęć, które uczestnicy wykonają w drodze do muzeum bądź na zakończenie konkretnych zajęć.
STYCZEŃ

Lekcja tematyczna o historii, symbolice i znaczeniu ikony rosyjskiej realizowana na wystawie: „Ikona – święta tajemnica”.

LUTY

Lekcja omawiająca tematykę malarstwa końskiego w oparciu o wystawę: „ Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX – XX wieku”.

MARZEC

Lekcja przedstawiając historię rodu bialskich Radziwiłłów na wystawie: „ Biała za czasów Radziwiłłów”.

KWIECIEŃ

Lekcja poświęcona historii miasta Biała Podlaska i jego zabytkom w oparciu o wystawę:

„ Historia miasta w latach 1795 – 1939”.

MAJ

Lekcja dotycząca zagadnień archeologii południowego Podlasia w oparciu o zagadnienia wystawy: „Archeologia na pograniczu podlasko – poleskim”.

CZERWIEC

Lekcja o życiu i twórczości malarza podlaskich pejzaży i ogrodów Bazylego Albiczuka realizowana na wystawie: „Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  1. Zajęcia trwają 60 minut i nie mają charakteru zajęć warsztatowych.
  2. Zajęcia mają charakter lekcji muzealnej i mogą być prowadzone w oparciu o film, kartę pracy, kolorowankę.
  3. Odpłatność za zajęcia – 2 zł od osoby / grupa do 30 osób.
  4. Uczestnicy zajęć wykonaną fotografię przesyłają na adres: edukacja@muzeumbiala.pl a o planowanej wystawie podsumowującej cykl muzeum poinformuje na swojej stronie internetowej oraz profilu fb.

Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia pod numerem telefony: 508 091 745