Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. III.

Redakcja Młodzieży z Podlasia
02.12.2022  |   Biała znana i nieznana

Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. III.

„Koło Bialczan – przez stulecie” to tytuł aktualnej wystawy czasowej, którą można oglądać w muzeum już tylko do 8 stycznia 2023 roku. Życie codzienne uczniów bialskich szkół średnich w okresie dwudziestolecia międzywojennego skoncentrowane było nie tylko wokół szkoły i nauki, ale także wokół zabawy i przyjemności.

Jedną z form życia kulturalnego w której realizowała się bialska młodzież w okresie dwudziestolecia międzywojennego było pismo młodzieży szkolnej obu gimnazjów bialskich pt. „ Młodzież z Podlasia”.

„Młodzież z Podlasia” był miesięcznikiem bialskiej młodzieży gimnazjalnej redagowanym i wydawanym w latach 1922 – 1935 w Białej Podlaskiej przez Państwowe Gimnazjum Męskie im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przy współpracy Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater. Pierwszy numer tego czasopisma wydany został w 1922 roku, a pismo to miało być wyrazem życia wewnętrznego, odzwierciedleniem pracy, dążeń, celów i ideałów młodego pokolenia które to pismo redagowało.

Młodzież bialskich szkół średnich szkół publikowała w swoim piśmie własną prozę, poezję, oraz materiały regionalne i kronikarskie. Znalazły się w nim również informacje o powstałym i funkcjonującym w Gimnazjum Męskim za sprawą dyrektora dr Wacława Nartowskiego Muzeum.

Zapraszamy na wystawę, aby zobaczyć, przeczytać i przeżyć historie zapisane na kartach czasopisma.