Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. II

Ławeczka Ignacego Kraszewskiego
18.11.2022  |   Biała znana i nieznana

Biała znana i nieznana. Koło Bialczan. cz. II

Ławeczka Józefa Ignacego Kraszewskiego powstała na jubileusz 380 rocznicy założenia Akademii Bialskiej i 90 rocznicy funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.

Koło Bialczan w 2007 roku koło podjęło inicjatywę budowy pomnika – ławeczki Józefa Ignacego Kraszewskiego, która obecnie znajduje się na placu Wolności. Budowa ławeczki Kraszewskiego została wsparta dzięki zorganizowanej podczas Dni Białej akcji społecznej Złotóweczka na ławeczkę. Z inicjatywą budowy drugiego już pomnika Kraszewskiego w Białej Podlaskiej wystąpił prof. Krzysztof Stępnik, absolwent Liceum Kraszewskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2007 roku.

Autorem pomnika – ławeczki jest rzeźbiarz Grzegorz Maślewski, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jego budowie patronował komitet honorowy pod przewodnictwem ówczesnego prezydenta miasta Pana Andrzeja Czapskiego. Koszt budowy oszacowano na sumę 12 000 zł. Odlew pomnika – ławeczki J. I. Kraszewskiego został dokonany przez Piotra Piszczkiewicza w pracowni w Podłężu koło Niepołomic, a jego odsłonięcie miało miejsce podczas VIII Zjazdu Wychowanków i Absolwentów Szkół Bialskich, który odbył się w dniach 12-14 września 2008 roku.

Przypomnijmy więc postać Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Józef Ignacy Kraszewski (ps. Bogdan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund, Pasternak, JIK) urodził się 28 lipca 1812 roku w Warszawie a dzieciństwo spędził w Romanowie będą wychowywanym przez babkę Annę Malską i prababkę Konstancję Nowowiejską. W latach 1822 – 1826 pobierał nauki w Białej Radziwiłłowskiej jako uczeń Akademii Bialskiej. Następnie uczył się w Lublinie a maturę zdał w Świsłoczy w 1828 roku. Rozpoczęte w Wilnie studia medyczne zamienił na wydział literatury.

W działalności Kraszewskiego można wyróżnić trzy kresy:

  • młodzieńczy (1830-1838);
  • wołyńsko – warszawski (1838-1863);
  • drezdeński (od 1863).

Józef Ignacy Kraszewski zmarł w Genewie 19 marca 1887 roku, w dniu swoich imienin a jego zwłoki 18 kwietnia zostały przewiezione do Krakowa do krypty zasłużonych w kościele OO. Paulinów na Skałce i spoczęły obok Jana Długosza.

J.I. Kraszewski to autor min. ponad 223 powieści w 400 tomach, 150 nowel, sztuk scenicznych, 20 tomów prac historycznych, np. „ Biała – obrazy z życia i podróży”, T.1, 1842 Wilno.