Biała znana i nieznana Bialska Kolej Wąskotorowa

23.12.2021  |   Biała znana i nieznana

Biała znana i nieznana Bialska Kolej Wąskotorowa

W1915 roku wojska niemieckie zajęły tereny Południowego Podlasia.

Był to jednocześnie początek prowadzonej przez nich na tym terenie gospodarki rabunkowej, bowiem z terenów tych wywozili oni min. drewno i produkty rolne.

Niemcy w celu usprawnienia swego procederu na przełomie lat 1916-1917 wybudowali 29-kilometrową linię kolejki wąskotorowej na trasie Biała Podlaska – Roskosz – Leśna Podlaska – Konstantynów. Wkrótce potem dobudowano odgałęzienie na trasie Roskosz – Rokitno – Klonownica Plac.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, Bialska Kolejka przeszła pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych i została rozbudowana. Od teraz podlegała Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Warszawie, a jej oficjalna nazwa brzmiała: Koleje Wąskotorowe Bialskie.

W okresie XX – lecia międzywojennego nastąpił rozwój i rozbudowa bialskiej kolejki, w sierpniu 1923 roku uruchomiony został tor z Klonownicy Plac do Janowa Podlaskiego, a w grudniu 1923 roku z Rokitna przez Hołodnicę do Cieleśnicy. Bialska Kolejka posiadała więc ogólnie trzy linie, dla których częścią wspólną był odcinek Biała Podlaska – Roskosz, gdzie znajdowało się rozgałęzienie na Konstantynów, Janów Podlaski i Cieleśnicę.

Na terenie miasta Biała Podlaska kolejka zaczynała swój bieg przy obecnym budynku wieży ciśnień, następnie zatrzymywała się przy budynku stacji Biała Podlaska Wąskotorowa. Dalej jej trasa biegła obecną Aleją Jana Pawła II, przekraczała rzekę Krznę i zatrzymywała się na stacji Biała Podlaska Miasto. Dalsza trasa kolejki prowadziła obecną Aleją Jana Pawła II i ulicą Janowską w kierunku Roskoszy.

Dawny budynek stacja miasto Biała Podl

Zdjęcie 1 z 4

Fotografie: Wikipedia

Dla funkcjonowania mieszkańców miasta i powiatu w okresie XX-lecia międzywojennego ważne było, że Bialska Kolej Wąskotorowa posiadała następujące stacje (rok 1939) na linii: Biała Podlaska – Konstantynów: Biała Podlaska Wąskotorowa, Biała Podlaska Miasto, Roskosz, Witulin, Mariampol, Leśna Podlaska, Nosów, Stasinów, Konstantynów. Na linii Biała Podlaska – Janów Podlaski: Biała Podlaska Wąskotorowa, Biała Podlaska Miasto, Roskosz, Rokitno, Klonownica Duża, Klonownica Mała, Janów Podlaski. Na Linii Biała Podlaska – Cieleśnica: Biała Podlaska Wąskotorowa, Biała Podlaska Miasto, Roskosz, Rokitno, Hołodnica, Cieleśnica

Wydarzenia okresu II wojny światowej zahamowały rozwój gospodarczy naszego terenu, przyczyniając się do ponownego wykorzystywania bialskiej wąskotorówki przez władze okupacyjne w celu prowadzenia rabunkowej eksploatacji Podlasia.

Po zakończeniu II wojny światowej podejmowano wprawdzie działania mające na celu ożywienie ruchu bialskiej kolejki, lecz nie miała ona dobrego dla siebie czasu.

W maju 1971 roku został zatrzymany ruch na torach bialskiej kolejki, a we wrześniu tego roku rozpoczęto rozbiórkę torów, którą zakończono wiosną 1972 roku.