Wystawa – „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

16.05.2017  |  

Wystawa – „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

„Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”

To tytuł wystawy, zrealizowanej przez Muzeum Południowego Podlasia, na którą złożą się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela, jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej.

"Radziwiłłowie. Biała. Podlasie"

Biała Podlaska, zwana dawniej Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską, przez niemal trzysta lat, pozostawała w rękach nieświeskiej linii tego rodu, a następnie jej bezpośrednich spadkobierców. Rodowi Radziwiłłów, miasto zawdzięcza wzrost znaczenia, a także swój niepowtarzalny charakter, owiany splendorem książęcej rezydencji. Z imieniem tego rodu związany jest także herb miasta oraz najcenniejsze zabytki miejskiej architektury – barokowe kościoły i budynki klasztorne, gmach Akademii Bialskiej, pozostałości założenia pałacowego. Do dzisiaj, w wielu miejscach, na dekoracjach rzeźbiarskich i polichromiach, widnieje czarny, książęcy orzeł z rodowym herbem Trąby.
Wystawa „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, to niewątpliwe jedno z ważniejszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie. Kolekcja Macieja Radziwiłła, syna Alberta Hieronima Mikołaja Radziwiłła i Anny z Czartoryskich, polskiego finansisty, działacza społecznego i biznesmena, od lat gromadzącego dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z dziejami swojej słynnej rodziny, zostanie po raz pierwszy w udostępniona w kraju przed szeroka publicznością.
Znamiennym jest, że miejscem tej wyjątkowej ekspozycji, będzie właśnie Biała Podlaska i nowe sale bialskiego Muzeum, mieszczące się w zachodniej oficynie dawnego pałacu, którego fundatorem był Aleksander Ludwik Radziwiłł , którego syn ( z małżeństwa z Lukrecją Marią Strozzi), Dominik Mikołaj, kanclerz litewski i ordynat klecki, zapoczątkował najżywotniejszą w domu Radziwiłłów linię, której potomkiem jest także Maciej Radziwiłł. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku ( Białoruś), i Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi, udało nam się uzupełnić wystawę o pięć cennych płócien ze zbiorów tego Muzeum, w tym m.in. portret królowej Marii Kazimiery Sobieskiej, spowinowaconej z rodziną Radziwiłłów i goszczącej często na bialskim zamku.Wystawa prezentuje wizerunki protoplastów rodu, począwszy od Mikołaja Radziwiłła „Starego” i Jana „Brodatego”, poprzez słynne postacie, m.in. Mikołaja Radziwiłła Rudego, Barbarę Radziwiłłówną, czy też Bogusława Radziwiłła.
Znaczna część ekspozycji poświecona jest właścicielom Białej, od Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, po zmarłego w 1813 r., napoleońskiego pułkownika, księcia Dominika Radziwiłła. Na wystawie obejrzeć można, nie tylko portrety wszystkich „hrabiów na Białej”, lecz także piękne wizerunki ich znanych żon i córek, a wśród nich, prawdziwe dzieła sztuki portretowej autorstwa m.in. Bacciarellego czy też Jana Chrzciciela Lampi. Wystawę uzupełniają medale portretowe, ryciny z przedstawieniami dawnych rezydencji, starodruki, mapy i tkaniny pochodzące z manufaktur radziwiłłowskich, oraz wykonane współcześnie, tablice przedstawiające genealogię rodu, od czasów najdawniejszych po współczesne.
Wernisaż wystawy odbędzie się 27 maja 2017 roku i uświetni tegoroczną imprezę Nocy Muzeów, również przy tej okazji, mieszkańcy Białej Podlaskiej, będą mogli podziwiać, wystawiony w kościele św. Antoniego w Białej Podlaskiej, a udostępniony przez Rodzinę Radziwiłłów, wizerunek Matki Boskiej Radziwiłłowskiej ( Matka Boska Loretańska Sobieskich).
Wystawa trwać będzie do 5 listopada 2017 roku.