Warszawskie srebra i platery

09.03.2008  |  

Warszawskie srebra i platery

Warszawskie srebra i platery ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku (9 marca – 15 czerwca 2008)
Na wystawie zaprezentowanych jest ponad 150 obiektów z bogatej kolekcji sreber i platerów firm warszawskich Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Są to przedmioty użytkowe, stołowe i dekoracyjne, takie jak półmiski, wazy, patery, dzbanki, cukiernice lichtarze, żardyniery, ramki do zdjęć i inne, pochodzące z okresu od końca XVIIIw. do lat 30-tych XXw.