W KRĘGU SECESJI

28.11.2010  |  

W KRĘGU SECESJI

W KRĘGU SECESJI
(29 listopada 2010 – 11 lutego 2011)

Wystawa ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Secesja, to przede wszystkim giętka, długa, wijąca się lina, płynna i dynamiczna, płaska plama, subtelna, jasna kolorystyka, wreszcie bogactwo motywów czerpanych ze świata fauny i flory, a także sztuki dalekiego wschodu. Na kartach rysunków, fasadach kamienic, czy powierzchniach naczyń zjawiają się strzeliste lub wijące się rośliny (trzciny, lilie, powoje), kwiaty (mlecze, osty, róże, irysy, nenufary), zwierzęta zarówno rzeczywiste (pawie, łabędzie, węże, ważki, motyle), jak i fantastyczne (chimery, smoki), wreszcie subtelne, smukłe, jakoby nieco omdlałe postacie kobiet o długich, często rozwianych włosach. Ten zasób motywów uzupełniały inspiracje żywiołami, wyrażające się dekoracją stylizowaną na morskie fale lub płomienie ognia.
Styl rozwijał się na przełomie XIX i XX stulecia w całej Europie, a także w Stanach Zdjednoczonych Ameryki, zasadniczo kształtował się jednak w kilku ośrodkach, z których promieniował na dalsze tereny. Tego rodzaju centrami secesji były: w Cesarstwie Austro-Węgierskim – Wiedeń, we Francji – Patryż i Nancy, w Niemczech – Monachium, Darmstad, później także Berlin, w Belgi – Bruksela, w Wielkiej Brytanii – Glasgow, w Hiszpanii – Barcelona. Na ziemiach polskich do rangi artystycznej urósł Kraków. Miasto położone w cieszącej się pewnymi swobodami politycznymi Galicji, dawało szansę na nieco swobodiejszą niźli w innych zaborach działalność artystyczną, niezdominowaną ponadto w tak znacznym stopniu tematyką utraconej niepodległości.
Ów elegancki i kapryśny nurt wyraził się w architekturze, rzeźbie, grafice, rysunku, przede wszystkim zaś w utworach rzemiosła artystycznego. Przedmioty użytkowe stały się równorzędnymi dziełom z innych dziedzin sztuki, przez co ich projektowania czy tworzenia podejmowali się nawet najwięksi i uznani artyści, co naturalnie wpłynęło na podniesienie poziomu estetycznego takowych obiektów. Ta nobilitacja rzemiosła stała się jednocześnie dla ich wykonawców orężem do walki z brzydotą otaczającego świata.
W różnorodną, nie tylko pod względem artystycznym, atmosferę epoki fi de siecle’u ma wprowadzić prezentowana wystawa ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Instytucji, która może poszczycić się największą kolekcją sztuki secesyjnej w kraju, gromadzoną od 1968 roku po dzień dzisiejszy. Zbiory na co dzień prezentowane są w kamienicy secesyjnej, której, pomieszczenia ekspozycyjne stanowią zaaranżowane wnętrza z przełomu wieków oraz galerie malarstwa, ceramiki i szkła.