„Skarby nieznane. Niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”

14.03.2019  |  

„Skarby nieznane. Niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”

„Skarby nieznane. Niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”

Wystawa „Skarby nieznane – niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia” podsumowuje 23-letnią współpracę pomiędzy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej a Pracownią Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentowane na ekspozycji ikony są efektem pracy konserwatorskiej studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, prowadzonej pod opieką wybitnych profesorów. Początek współpracy sięga 1996 roku. W tym czasie pracownię prowadził prof. dr hab. Wojciech Kurpik – specjalista w konserwacji ikon, wieloletni konserwator najcudowniejszej ikony w Polsce – obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Prof. Kurpik kierował pracownią do 2000 roku, następnie kierownictwo objęła prof. dr hab. Maria Lubryczyńska. Za kadencji Pani Profesor, trwającej do 2017 roku, przeprowadzono najwięcej realizacji konserwatorskich na ikonach z kolekcji bialskiego Muzeum, nie tylko ze względu na długi staż, ale też życzliwą i systematyczną współpracę.
Obecnie pracownię prowadzi dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, prodziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dzięki Panu Profesorowi współpraca pomiędzy naszymi instytucjami jest kontynuowana. Studentów i kadrę profesorską wspierają doktoranci: mgr Jan Morzycki-Markowski, mgr Jan Andrzejewski, mgr Julia Burdajewicz i mgr Diana Kułakowska.
Od 1996 roku przeprowadzono konserwację 126 ikon ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia. Kilka realizacji konserwatorskich stało się tematem prac dyplomowych. Są to m.in. praca pt. „Konserwacja ikony Św. Jana Chrzciciela namalowanej na starszym malowidle przedstawiającym tego samego Świętego. Rozdzielenie ikon i transfer wierzchniej na nowe podobrazie”, wykonana przez Katarzynę Beck oraz finalizowana w 2019 roku konserwacja chorągwi procesyjnej prowadzona przez Agnieszkę Beczyczko pod kierunkiem dr hab. Joanny Czernichowskiej, prof. ASP.
Obecnie studenci Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej pracują nad konserwacją kilkunastu ikon z kolekcji bialskiego Muzeum. Stan zachowania niektórych obiektów jest krytyczny i stanowi duże wyzwanie dla kadry naukowej i zdobywających szlify zawodu studentów. Naukowcy na bazie tych trudnych przykładów opracowują nowatorskie metody konserwatorskie, ratujące nasze dziedzictwo kulturowe.
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, niezwykle wdzięczne i usatysfakcjonowane 23-letnią współpracą, postanowiło podsumować efekty wieloletniej działalności Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, organizując tę wystawę. Na ekspozycji prezentowanych jest ponad 100 ikon, które odzyskały swoje dawne piękno ręką przyszłych adeptów zawodu konserwatora dzieł sztuki.
Violetta Jarząbkowska
Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej
Kuratorzy wystawy: Violetta Jarząbkowska, Jan Morzycki-Markowski
Współpraca: Anna Doroszuk

Wystawa czynna: 31 marca – 5 maja 2019

Program edukacyjny towarzyszący wystawie: ‘’Skarby nieznane – niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia’’. >>>>(pdf)

 

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us