„Sacrum miejsca” wystawa fotografii autorstwa Leszka Mądzika

04.06.2019  |  

„Sacrum miejsca” wystawa fotografii autorstwa Leszka Mądzika

„Sacrum miejsca” plenerowa wystawa fotografii autorstwa Leszka Mądzika

Wernisaż wystawy: 14 czerwca 2019 r. o godz. 18.00

Wystawa czynna: 14.czerwca – 21 lipca 2019 r.

Wszystkie moje refleksje na temat kondycji człowieka, nieustannie odnosiły się do sfery sacrum, to pozwalało i pozwala mi wierzyć w sensowność życia i tego świata.”
Leszek Mądzik
„Sacrum miejsca” to plenerowa wystawa fotografii autorstwa Leszka Mądzika, którą oglądać można od 14 czerwca do 21 lipca w parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Prezentowane na niej fotografie powstały podczas podróży z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy, a także w Polsce. Ekspozycja stanowi wybór fotografii sakralnej, głównie o tematyce pasyjnej. Wernisażowi towarzyszyć będzie etiuda teatralna w wykonaniu bialskiej młodzieży.
Sam autor o swoich pracach mówi tak: „Świątynie, które odwiedzałem w różnych krajach, od Meksyku do Moskwy, pokazują nie tylko wartość artystyczną rzeźb, malarstwa czy architektury, ale swoją ekspresją świadczą o sile przeżycia wiary, podpartą lokalnymi zwyczajami, przybliżając nas do wielokulturowości miejsc, z których się zrodziły. Ekspresja ujęć biblijnych wizerunków Chrystusa mająca często teatralną dramaturgię, mówi o sile przeżycia w spotkaniu z Sacrum”.
Leszek Mądzik jest profesorem Wydziału Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładał też na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest założycielem i szefem Sceny Plastycznej KUL, autorem plakatów i grafiki książkowej. Jego autorskie spektakle brały udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach. Laureat wielu nagród i odznaczeń, autor scenografii na scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Mądzik prowadził również zajęcia ze studentami i wystawiał z nimi widowiska na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych, m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.
Ten wszechstronny twórca nie kryje swoich inspiracji, przywołując rolę przemyśleń świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Ávila, ujawnia też fascynację dorobkiem Leonarda da Vinci i artystów współczesnych: Aliny Szapocznikow, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego.
OSIĄGNIĘCIA
Leszek Mądzik – urodził się w 1945 r. w Bartoszowinach w Górach Świętokrzyskich. Ukończył Wydział Tkactwa Artystycznego w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tytuł magistra sztuki otrzymał w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, tytuł doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś nominacja profesorska – na wniosek Rady Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – została nadana mu w 2010 r.
W 1969 r. założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie zrealizował 20 spektakli autorskich, m.in. Ecce homo, Wieczerza, Ikar, Zielnik, Wilgoć, Wrota, Tchnienie, Szczelina, Kir, Odchodzi, Bruzda, Przejście, Lustro, Gorset.
Od 1976 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, w 1981 r. przyjęty do ITI, w 1983 r. do OISTAT, a od 2003 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Swoje prace prezentował m.in. w Galerii Krytyków „Pokaz” w Warszawie, w Galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu, w Centrum UNESCO w Bejrucie, w Galerii Opery w Kairze, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, w Muzeum Lubelskim, w Galerii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, w Theater-Cai w Tokio, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w The Saddlery Gallery w Edmonton w Kanadzie, w Muzeum Teatralnym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Kielcach, w Galerii Centre for Creative Practices w Dublinie, w Galerii Le Pont w Aleppo, w Galerii Dzyga we Lwowie, w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w Centrum Sztuki Miasta Teheran, w Galerii Carmel w Guadalajara, w Ratuszu w Wilnie. Wielkoformatowe prace fotograficzne prezentował w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w przypałacowych ogrodach Muzeum Zamku w Łańcucie, w Galerii Saskiej w Lublinie, przed Pałacem Opatów w Gdańsku Oliwie czy w krużgankach klasztoru Cystersów w Pontigny.
Laureat m.in. nagrody Ministra Spraw Zagranicznych RP za osiągnięcia dla kultury polskiej w świecie, Nagrody im. Jana Dormana przyznanej przez Polski Ośrodek Stowarzyszenia ASSITEJ za całokształt dokonań w tworzeniu unikatowego teatru polskiego, nagrody indywidualnej I stopnia za promocję KUL w Polsce i poza granicami kraju przyznanej przez Rektora KUL, Nagrody Angelus 2011, wyróżnienia specjalnego Totus. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice.

*Informacje zaczerpnięto z: katalog wystawy „Sacrum miejsca”, strona www.kul.pl

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us