Pradawne Podlasie

29.04.2007  |  

Pradawne Podlasie

Pradawne Podlasie (maj – listopad 2007).

Wystawa archeologiczna ze zbiorów własnych muzeum

Archiwum wystaw

Konie, jeźdźcy, zaprzęgi (26 września – 20 listopada 2011)

Koń był od wieków nierozerwalnie związany z człowiekiem, towarzysząc mu w pracy, polowaniach, walkach, podróżach i zabawach. Jego wizerunek pojawia się już w twórczosci ludów starożytnych i trwa przez setki lat, w różnych dzedzinach sztuki, będąc przedmiotem zainteresowania wielu wybitnych twórców. Apogeum przeżywa w XIX wieku, szczególnie w malarstwie historyczno – batalistycznym.
więcej…


Żydzi w Białej (20 marca – 1 października 2011)

Żydzi w Białej – wystawa czynna od 1.03.2011 do 1.10.2011. Historia, kultura i tradycje ludnosci żydowskiej związanej z miastem Biała Podlaska na przestrzeni dziejów ukazane dzięki zbiorom własnym Muzeum.
więcej…


Stanisław Baj – malarstwo (25 czerwca – 11 września 2011)

Twórczość artystyczna Stanisława Baja obejmuje głównie malarstwo, rysunek, grafikę, zaś dominującą tematyką jest portret oraz nastrojowo-symboliczny pejzaż. Źródłem inspiracji są rodzice, kuzyni, krewni, mieszkańcy Dołhobród, a także nadbużańskie krajobrazy i sama rzeka Bug. Od lat tworzy galerię portretów ludzi kultury i nauki, zajmuje się również malarstwem sakralnym. Jest autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczsetniczył także w blisko stu wystawach zbiorowych.
więcej…


Artur Tabor – fotografia (25 czerwca – 4 września 2011)

Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody. Urodził sie w Radomiu w 1968 r. Ukończył Akademię Podlaską w Siedlcach. Od młodości był zafascynowany twórczością Włodzimierza Puchalskiego, który był dla niego niedościgłym wzorem. Fotografia przyrodnicza była wielką pasją jego życia. Przez wiele lat współpracował z czasopismami o tematyce przyrodniczej w Polsce, takimi jak m.in. Zwierzaki, Echa Leśne, Głos Lasu, Brać Łowiecka, Łowiec Polski, National Geographic, oraz agencjami zachodnimi, m.in. z BBC (Natural Picture Library).
więcej…


W drewnie i w kolorze rzeźba Zbigniewa Chalimoniuka (14 maja – 12 czerwca 2011)

Niewiele potrzeba artyście ludowemu, by rzeźbił. Proste, łatwo dostępne narzędzia, klocek drewna, czas wolny od innych zajęć, chęci. Motorem napędowym nie jest chęć zysku, ani podziw środowiska, lecz po prostu potrzeba tworzenia. Na początek oprócz chęci wystarczą zdoności manualne, cierpliwość i wyobraźnia, umiejętności techniczne rozwijają się wraz z doświadczeniem.
więcej…


„Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc” (16 kwietnia – 12 czerwca 2011)

Wystawa „Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)” „Dla pokrzepienia serc” prezentuje życie i twórczość autora Trylogii bogatym zestawem fotogramów, bezcennymi pamiątkami osobistymi, rękopisami, unikatowym materiałem ikonograficznym, obiektami muzealnymi z epoki, kostiumami z filmów.
Wśród najcenniejszych pamiątek Sienkiewiczowskich znajdują się m. in. – oryginalne rękopisy listów – najwcześniejszych zachowanych z roku 1975, a także wspaniały wizerunek Bogurodzicy, który patronuje już piątemu pokoleniu w rodzie Sienkiewiczów.
więcej…


Krzysztof Pasztuła – Powroty (20 marca – 8 maja 2011)

Obrazy Krzysztofa Pasztuły, pejzaże i sceny rodzajowe z Białej Podlaskiej składające się na wystawę zatytułowaną „Powroty” , to właśnie taki współczesny, pogłębiony portret miasta. Autor obrazów to znany malarz, grafik i pedagog na stałe mieszkający w Katowicach. Z Podlasiem związany jest jedynie przez plenery malarskie w Janowie Podlaskim i Zaborku, na które przyjeżdża systematycznie od ponad dziesięciu lat.
więcej…


Zaborek – Plenery Malarskie (18 lutego – 10 kwietnia 2011)

Godna zauważenia jest kolekcja polskiego malarstwa i grafiki zgromadzona przez Lucynę i Arka Okoniów. To obszerny, cenny i interesujący zbiór, zawierający dzieła znanych i cenionych artystów współczesnych a wśród nich te bardzo osobiste, powstałe z wdzięczności i sympatii – portrety domowników, pejzaże i martwe natury, pełne zachwytu dla otaczającego wokół piękna.
więcej…


„Zimowo i świątecznie (20 grudnia 2010 – 28 luty 2011)

Na wystawie prezentowane są akcesoria kolędnicze, oparte na tradycyjnych wzorach; szopki, gwiazda, koza, koń kolędniczy. Wśród prace regionalnych twórców: Zygmunta Walenciuka, Mariana Ścisła, Stefana Buraczyńskiego i Marka Biełużyńskiego.
więcej…


Tkamy, tkamy (wrzesień 2010 – marzec 2011)

Tkanina ludowa Marianna Łaska, Bronisława Maksymiuk, zdjęcia Piotr Grzegorzewski.
więcej…


Znani z Podlasia (maj 2010 – luty 2011)

Wystawa prezentuje za pomocą pamiątek osobistych, dokumentów, zdjęć życie i dokonania ludzi związanych z historią Podlasia.
więcej…


W KRĘGU SECESJI (28 listopada – 11 luty 2011),

Secesja, to przede wszystkim giętka, długa, wijąca się lina, płynna i dynamiczna, płaska plama, subtelna, jasna kolorystyka, wreszcie bogactwo motywów czerpanych ze świata fauny i flory, a także sztuki dalekiego wschodu. Styl rozwijał się na przełomie XIX i XX stulecia w całej Europie, a także w Stanach Zdjednoczonych Ameryki, zasadniczo kształtował się jednak w kilku ośrodkach, z których promieniował na dalsze tereny.
więcej…

Konik na biegunach (8 października – 12 grudnia 2010),

Wystawa „Konik na biegunach” ze zbiorów Muzeum zabawek i zabawy w Kielcach jest pierwszą prezentowaną przez nasze muzeum wystawą poświęconą najmłodszym . Przedstawia wielobarwny świat zabawki z terenu gór świętokrzyskich. Cacane i cudaczone, jak zwali je mieszkańcy tego regionu dziś odchodzą w niepamięć, dlatego też naszym zamysłem jest wyciągnięcie na światło dzienne i ukazanie ich piękna ukrytego w prostocie formy i jaskrawości koloru.
więcej…

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI HONOROWY OBYWATEL BIAŁEJ PODLASKIEJ (29 września – 18 listopada 2010),

Wystawa poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Honorowemu Obywatelowi Białej Podlaskiej.
więcej…

Ewa Pełka malarstwo (26 czerwca – 19 września 2010),

Artystka, całe swoje dzieciństwo i młodość spędziła w Białej Podlaskiej. Tutaj ukończyła szkołę i to właśnie tutaj narodziły się pierwsze fascynacje sztuką, a echa monotonnego, wręcz niezauważalnego podlaskiego pejzażu odszukać można w kojących rytmach jej dojrzałych malarskich kompozycji. Obrazy Ewy Pełki, zawieszone ponad realizmem i abstrakcją, uporządkowane i oddychające ciszą, dotykają źródeł, sięgają do chwili kiedy z chaosu żywiołów powstała harmonia natury.
więcej…

Urszula Imamura – fotografia – Ogrody Japonii (od 15 maja 2010)

Popularyzatorka kultury i sztuki japońskiej w Polsce oraz sztuki polskiej w Japonii. Mieszkając przez wiele lat w Tokio, podróżowała też po krajach Dalekiego Wschodu i Azji Południowo – Wschodniej: Chinach, Korei, Tajlandii, Birmie, Kambodży, Malezji. Posiada bogata kolekcję sztuki azjatyckiej i rękodzieła, bibliotekę tematyczną oraz ogromną dokumentację fotograficzną z podróży.
więcej…

Japonia, piękno tradycji (24 kwietnia – 19 czerwca 2010)

Na wystawie „Japonia, piękno tradycji” przedstawiane są dokonania i umiejętności dawnych mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni w różnorodnych dziedzinach życia ilustrowane zabytkami i wieloma bogato ilustrowanymi planszami. Zaprezentowano między innymi piękne przedmioty wykonane z drewna pokrytego laką, misternie zdobione porcelanowe naczynia i kolekcję barwnych drzeworytów przedstawiających sceny z życia dawnej Japonii.
więcej…

Oświata i wychowanie okresu międzywojennego w Powiecie bialskim (23 września 2009 – 14 maja 2010)

„Do oświaty ludność zbytnio – jako masa, się nie garnie, choć w ostatnich latch widać w tej dziedzinie poprawę. Szkołę traktuje się najczęściej jako coś narzuconego, coś, co ogranicza możliwość wyręczania się dziećmi w gospodarstwie. Jeśli się dziecko posyła do szkoły – to przeważnie pod groźbą kary za niedopełnienie obowiązku szkolnego…”). Tak o szkole na południowym Podlasiu pisał inspektor szkolny Jan Makaruk…
więcej…

Biała Radziwiłłowska – Biała Podlaska (12 lutego – 28 kwietnia 2010)

Jarosław Domański Fotograf zawodowy, właściciel studia fotograficznego Fotos w Białej Podlaskiej. Od wczesnej młodości podąża drogą fotografii. Wywodzi się z amatorskiego ruchu fotograficznego zrzeszonego w Bialskim Towarzystwie Fotograficznym. Pracował jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury. Współpracował jako fotoreporter z regionalną redakcją „Gazety Wyborczej”.
więcej…

Plecionka (listopad 2009 – kwiecień 2010)

Wystawa prezentuje wyroby wikliniarskie autorstwa Stefana Buraczyńskiego, urodzonego w Mościcach Dolnych nad Bugiem, a obecnie mieszkańca Białej Podlaskiej. Bliskość rzeki i łatwy dostęp do surowca sprawiał, że wielu mieszkańców Mościc trudniło się plecionkarstwem, szukając dodatkowego źródła zarobku lub też zaspokajając w ten sposób własne potrzeby
więcej…

„Pojedziemy na łów” (13 lutego – 14 kwietnia 2010)

W czasach średniowiecznych region bialski był pokryty puszczami, w których była ogromna ilość zwierzyny grubej i drobnej tj. żubry, tury, niedźwiedzie, łosie, jelenie, sarny, borsuki, lisy, rosomaki, gronostaje, sobole i inne. W wodach występowały wydry, piżmaki czy bobry, ,które miały w gospodarce tamtych czasów ogromne znaczenie. Wśród tworzących się z czasem w tym regionie wielkich majątków ziemskich wymienić należy Białą Radziwiłłowską i Kodeń Sapiechów.
więcej…

Kamyk na szańcu (od 11 listopada 2009 – do końca stycznia 2010)

„Kamyk na szańcu” – to wystawa – opowieść o Aleksandrze Kamińskim, autorze najsłynnejszej książki czasu okupacji „Kamienie na szaniec”, legendarnej postaci harcerstwa polskiego.
To opowieść o Harcerzach Szarych Szeregów, którzy potrafili wcielić w życie Braterstwo i Służbę, opowieść o Rudym, Alku, Zośce i tych którzy przyszli po nich: Harcerskich Batalionach „Zośka” i „Parasol” odznaczonych Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari za bohaterską walkę w Powstaniu Warszawskim.
więcej…

Wojciech Dziatko Skromny jublieusz – Malarstwo, rysunek, grafika (6 sierpień – 5 listopada 2009)

Urodzony w 1952 r. w Sulejówku. Studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego (1970 – 1972), od 1973 -1983 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo sztalugowe szczególnie portret, grafikę, projektowanie graficzne, ilustrację. Artysta związany ze środowiskiem hodowców koni, jeźdźców i trenerów.
więcej…

ART DÉCO (16 września – 2 listopada 2009)

Muzeum Mazowieckie w Płocku, którego specjalizacją od wielu lat jest sztuka przełomu XIX i XX wieku nazwana secesyjną, tworzy od lat autonomiczną kolekcję sztuki stosowanej okresu międzywojennego – art déco. Dotychczasowe dokonania Muzeum w zakresie pozyskiwania ciekawych, o wysokiej klasie artystycznej obiektów, zarówno o prowenincji zachodnioeuropejskiej, jak i polskiej, dotyczą sztuki użytkowej i dekoracyjnej związanej z architekturą i zdobnictwem wnętrza oraz rzemiosłem artystycznym z lat 1925-1939.
więcej…

„Znaki wiary” (19 czerwca – 31 października 2009).

Ikony zachowane w zbiorach muzealnych zachwycają pięknem, przemawiają wciąż żywym i zrozumiałym dla nas językiem, przekazują ponadczasowe prawdy o człowieku i jego Stwórcy. Są zakodowanymi śladami czasu i znakami wiary pokoleń zamieszkujących ziemię chełmską w przeszłości. Były i nadal są drogowskazami na naszej drodze życia, prowadzącymi myśli i nas samych ku Bogu.
więcej…

Biała Podlaska siedzibą Starostwa i powiatu 1945-1989 (20 kwietnia – 15 września 2009).

Wystawa „Biała Podlaska siedzibą powiatu i starostwa 1945-1989” zorganizowana została ze zbiorów własnych Oddziału Martyrologiczno – Historycznego Muzeum Południowego Podlasia. Ekspozycję zwiedzać można w byłych celach więziennych katowni gestapo w Białej Podlaskiej z lat 1940 – 1944 do 15.09.2009.
więcej…

Marian Nowiński – rysunek, plakat, kolor (19 czerwca – 6 września 2009)

Marian Nowiński, malarz, grafik, projektant, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor i dziekan Wydziału Nowych Mediów w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Urodził się w 1944 roku w Brześciu nad Bugiem.
więcej…

Prawosławie w fotografii Tadeusza Żaczka (19 czerwca – 31 lipca 2009)

Nastrojowe czarno – białe fotografie pokazują życie religijne prawosławnej społeczności dzisiejszych kresów wschodnich naszego kraju. Autorem zdjęć jest Tadeusz Żaczek, fotografik z Białej Podlaskiej. Zafascynowany wschodnimi rytuałami, wydobywa ich niezwykły, mistyczny klimat
więcej…

Niderlandzkie fajanse i mapy XVII, XVIII wieku (2 marca – 14 czerwca 2009)

Prezentowana na wystawie kolekcja fajansów i map niderlandzkich pochodzi ze zbiorów Muzeum Powiatowego Oberhavel w Oranienburgu (Brandenburgia, Niemcy). Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu XVIII-wiecznych wyrobów fajansowych. Są to bogato zdobione wazony, talerze, półmiski, kufle oraz dekoracyjne figurki z manufaktury w Delft i z innych holenderskich wytwórni fajansu.
więcej…

Wiosenne porządki (1 marca – 7 czerwca 2009).

Wiosnę witano generalnymi porządkami. Święta w tym okresie związane były z odradzającą się po zimie przyrodą. Była to pora, w której miały się spełnić wigilijne i bożonarodzeniowe wróżby oraz życzenia: dostatku i urodzaju. By tak się jednak stało trzeba było na to zapracować…
Wielki Czwartek, zw. też „Czystym Czwartkiem” wyznaczał granicę świątecznych porządków. Do tego dnia należało zakończyć gruntowne sprzątanie: wysprzątać chałupę, obejście, wszelkie sprzęty, wybielić ściany.
więcej…

Wilhelm Gross i Curt Wild-Wall Dwaj artyści z Oberhavel (25 listopad 2008 – 8 luty 2009)

Wilhelm Gross urodził się 12 stycznia 1883 r. w Sławnie na Pomorzu. Od wczesnych lat ujawniał upodobania artystyczne. W 1900 r. podjął naukę w atelier u profesora Otto Lessinga w Berlinie, następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Karlsruhe. W 1903 r. podjął naukę u Luisa Tuaillona i Augusta Gaula. Przez trzy lata przebywał we Włoszech. Po powrocie do Niemiec ożenił się z Friedą Pumplun i tworzył jako wolny artysta. W 1919 r. przeniósł się do Oranienburga-Eden. W tym też roku nastąpił przełom w jego twórczości w kierunku ekspresjonizmu sakralnego.
więcej…

Wśród nocnej ciszy (4 grudzień 2008 – 15 luty 2009)

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Muzeum Południowego Podlasia przygotowało czasową zmianę stałej ekspozycji etnograficznej. Na wystawie „Wśród nocnej ciszy” można zobaczyć malarstwo takich twórców, jak: Bazyli Albiczuk, Adam Pawlik, Stefan Semko, Stanisław Mąka, rzeźbę i płaskorzeźbę Zygmunta Walenciuka, Jana Dorosza, Mieczysława Zawadzkiego i Wiesława Mikiciuka oraz szopki Krzysztofa Teodorowicza. Wszystkie prace pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum i nie są prezentowane na wystawie stałej. Jest to zatem okazja nie tylko by zapoznać się z twórczością wymienionych artystów, lecz również ze zbiorami naszego Muzeum.
więcej…

Szopki krakowskie (23 listopada 2008 – 15 lutego 2009)

 

Na wystawie prezentujemy szopki ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, wykonane przez wybitnych współczesnych szopkarzy: Zdzisława Dudzika, Zygmunta Grabarskiego, Jana Malika, Jana Kirsza oraz z młodszych Marka Głucha. Większość szopek pochodzi z konkursu, który od 1937 (z przerwą na lata wojny) odbywa się w Krakowie. Co roku w pierwszy czwartek grudnia, przy Sukiennicach, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, szary dzień rozświetlają wielkie, duże i zupełnie malutkie szopki krakowskie. To jedna z najpiękniejszych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

więcej…


Rzemiosło Bialskie – Historia i współczesność (31 sierpnia – 16 listopada 2008)

Wystawa ze zbiorów: parafii pw. Świętego Michała Archanioła (Mordy), parafii pw. N.N.M.P. (Biała Podl.), parafii pw. Świętej Trójcy (Janów Podlaski), parafii pw. Świętej Anny (Tuczna), Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, oraz od osób prywatnych: Janusza Denisiuka, Krzysztofa Kozakiewicza, Urszuli Czapskiej, Macieja Sobieszczuka a także ze zbiorów własnych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. więcej…

Biała i Podlasie w malarstwie (8 września – 16 listopada 2008)

Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum, Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej i zbiorów prywatnych. Obrazy bialskich akwarelistów – Ludwika Łotoży, Tadeusza Różyckiego oraz malarzy związanych z regionem i tworzących na Podlasiu. więcej…

Stanisław Chomiczewski – Malarstwo (17 maja – 7 września 2008)

Stanisław Chomiczewski urodził się w Sławatyczach na Podlasiu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieszka i tworzy w Uhryniu w Beskidzie Sądeckim. Ulubione tematy to pejzaże, portrety i konie. więcej…

Maciej Falkiewicz – Malarstwo, rysunek, grafika (21 czerwca – 24 sierpnia 2008)

Maciej Falkiewicz urodzony w 1942r w Lublinie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Michała Byliny i prof. Ludwika Maciąga. Dyplom w 1974 roku. Twórczość artysty osadzona jest w tradycji polskiego malarstwa pejzażowego i rodzajowego, łączy w sobie jednocześnie emocjonalną wrażliwość klorysty i wnikliwą obserwację natury. Niezliczone pejzaże z Podlasia, Kazimierza, wyjazdów plenerowych i zagranicznych podróży, sceny rodzajowe o tematyce hipologicznej i myśliwskiej, portrety znajomych, wizerunki zwierząt, tworzą swoisty i subiektywny pamiętnik z życia artysty. więcej…

 

Warszawskie srebra i platery ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku (9 marca – 15 czerwca 2008).

Na wystawie zaprezentowanych jest ponad 150 obiektów z bogatej kolekcji sreber i platerów firm warszawskich Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Są to przedmioty użytkowe, stołowe i dekoracyjne, takie jak półmiski, wazy, patery, dzbanki, cukiernice lichtarze, żardyniery, ramki do zdjęć i inne, pochodzące z okresu od końca XVIIIw. do lat 30-tych XXw. więcej…

„Moją miłoscią jest natura”. Bazyli Albiczuk i inni (16 grudnia 2007 – 11 maja 2008).

Wystawa jest kontynuacją ekspozycji przeniesionej z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Uzupełniona została o obiekty ze zbiorów własnych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Na wystawie prezentowane są obrazy Bazylego Albiczuka, Wiery Puch, Józefa Bepko, kompozycje z suszonych kwiatów Wiery Puch, wycinanki Marii Abramiuk i Barbary Kapuścińskiej, rzeźby Stanisława Kozioła i Mariana Ścisła oraz tkaniny z motywami kwiatowymi.

 

Krzysztof Okoń – Malarstwo na szkle (16 grudnia 2007 – 2 marca 2008).

 

Wystawa prezentująca malarstwo na szkle krakowskiego artysty nieprofesjonalnego, z wykształcenia muzyka, którego pasją, już od wielu lat stało się malarstwo.

 

Biała naszych pradziadów (10 października – 11 grudnia 2007).

Wystawa ma na celu przywrócenie wygladu i atmosfery wnętrz mieszkalnych, szkolnych sklepowych i zakładów usługowych w przedwojennej Białej. W zaaranżowanych pomieszczeniach m. in. klasy szkolnej, apteki, atelier fotograficznego, sklepu, salonu domu mieszczańskiego zaprezentowane są meble, przedmioty użytkowe i dekoracyjne, ubrania, tkaniny pochodzące z samej Białej lub z pobliskich miejscowości. Uzupełnieniem są fotografie dawnej Białej i jej mieszkańców.

 

Ludwik Maciąg – Malarstwo (24 czerwca – 30 września 2007).

Wystawa retrospektywna twórczości jednego z nielicznych współczesnych malarzy batalistów, profesora ASP w Warszawie – Ludwika Maciąga. Na wystawie prezentowane są obrazy olejne, akwarele, rzeźby, projekty znaczków i gobeliny. Artysta dzieciństwo i młodość spędził w Białej Podlaskiej, stąd w wielu pracach powraca wspomnieniami do miejsc i sytuacji związanych z pobytem na Podlasiu.

 

Pradawne Podlasie (maj – listopad 2007).

Wystawa archeologiczna ze zbiorów własnych muzeum