Oto Ja Służebnica Pańska…

plakat Oto ja sluzebnica panska
28.01.2022  |  

Oto Ja Służebnica Pańska…

Wystawa czasowa Oto Ja Służebnica Pańska… Ikony ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Czas trwania wystawy: 20.01.2022 r. – 26.03.2022 r.

[…] wizerunki Maryi Dziewicy mają zaszczytne miejsce w świątyniach i domach. Maryja bywa na nich przedstawiana jako tron Boży, niosący Pana i podający Go ludziom (Theotókos) lub jako droga, która wiedzie do Chrystusa i ukazuje Go (Odigitria), lub jako modląca się Orędowniczka i znak obecności Bożej na drodze wiernych aż do dnia Pańskiego (Deisis), lub jako Opiekunka okrywająca Ludy swym płaszczem (Pokrov) czy to jako miłosierna i najczulsza Dziewica (Eleousa). Zwykle bywa przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus w ramionach: właśnie to odniesienie do Syna wsławia Matkę. Czasem obejmuje Go z czułością (Glykofilousa), kiedy indziej hieratyczna zdaje się być pogrążona w kontemplacji Tego, który jest Panem dziejów”.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 1987 r., 33

Główną bohaterką prezentowanej w lubelskiej WBP wystawy jest Maria, Maryja – kobieta, matka Boga, przewodniczka, opiekunka, orędowniczka, pocieszycielka… Kult i obraz Matki Bożej niemal od momentu przyjęcia przez Ruś Kijowską chrześcijaństwa stał się ważnym elementem duchowości tych ziem. Połowa modlitw wznoszonych do Boga kierowana była do Matki Bożej, a w malarstwie ikonowym – większość ikon to ikony maryjne. Według badaczy tego zagadnienia, w okresie największego rozkwitu malarstwa ikonowego na Rusi, Matce Bożej poświęconych było nawet około 1000 wizerunków.

W zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ikony maryjne stanowią nie mniej ważną i liczną grupę. To blisko trzecia część zbioru – około 50 typów ikonograficznych. Większość stanowią tzw. ikony portretowe w bizantyjskich typach Hodegetrii (Przewodniczki), Eleusy (Miłującej, Miłosiernej) i Platytery (Matka Boża ukazana w pozie orantki; Znak). Na wystawie w WBP w Lublinie zaprezentowanych zostało 107 ikon, głównie XIX-wiecznych, w tym większość stanowią ikony na desce oraz niewielki zbiór ikon metalowych tzw. podróżnych, których powstanie zwykło się łączyć z religijnym odłamem staroobrzędowców.

Na ekspozycji zobaczyć można nie tylko samodzielne wizerunki Matki Bożej, ale i ikony obrazujące sceny z życia Marii znane m.in. z Pisma Świętego i literatury apokryficznej.

Ekspozycję można oglądać w godzinach pracy Biblioteki.

WSTĘP WOLNY.