Jerzy Sroka 1928 – 1996. Wystawa z kolekcji Jerzego Sroki

02.11.2018  |  

Jerzy Sroka 1928 – 1996. Wystawa z kolekcji Jerzego Sroki

Jerzy Sroka 1928 – 1996. Wystawa z kolekcji Jerzego Sroki

Wystawa zorganizowana z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. We wrześniu wystawą „Ojciec i syn” zaprezentowaliśmy pierwszą odsłonę kolekcji Jerzego i Jadwigi Sroków, poświęconą działalności wojskowej Władysława Sroki i jego syna Jerzego.
Aktualna wystawa szerzej prezentuje sylwetkę Jerzego Sroki, jako prawnika, regionalistę, historyka, publicystę, aktora oraz kolekcjonera.

Jerzy Sroka (ur. 04.05.1928 – zm. 23.11.1996) – żołnierz, prawnik, regionalista, historyk i publicysta, kolekcjoner, aktor, autor publikacji związanych z regionem Podlasia.
Jerzy Sroka urodził się w Janowie Podlaskim, zmarł i został pochowany w Białej Podlaskiej. Był synem Władysława – oficera 34 Pułku Piechoty i Stanisławy. Dzieciństwo spędził w Brześciu nad Bugiem, kolejne lata życia w Białej Podlaskiej. Jako nastolatek wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej mjra Stefana Wyrzykowskiego – „Zenona”.
Całe swoje dorosłe życie J. Sroka poświęcił badaniom historycznym okresu II wojny światowej, z uwzględnieniem konspiracji naszego regionu. Badał archiwalia, docierał do dokumentów i ludzi, aby przekazać wiedzę z lat II wojny światowej. Opisywał nie tylko działania zbrojne ale też dzieje oświaty, życia kulturalnego i przemysłu w Białej Podlaskiej.
Zadebiutował w 1956 r. w lubelskim „Sztandarze Ludu”. Następnie pisał do „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”, tygodnika „Za Wolność i Lud”, publikował też na łamach „Nowej Wsi” i w innych gazetach i czasopismach.
Regularnie współpracował z bialskim tygodnikiem „Słowo Podlasia” od chwili jego powstania w grudniu 1979 roku. Mieszkańcy miasta i regionu pamiętają jego cykle artykułów: „Opowieści z Podlasia”, „Kapitan Nash”, „Leśniacy”, „Szare Szeregi Podlasia”, „Podlasiacy znani i nieznani”, „Podlaski Słownik Biograficzny”, „Z dziejów bialskiej handlówki”, czy cykl humorystycznych felietonów „Żeb to pomorek”.
Jerzy Sroka jest też autorem książek: „Biała na Podlasiu”, „Brześć nad Bugiem – dzieje miasta i twierdzy”, „Leśniacy – historia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej od 1916 do 1970”, „Obrońcy twierdzy brzeskiej w 1939 r.”, „Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda 1958 – 1993”, „9 Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej”.

Źródło:
Agata Panasiuk,
Pamiętamy Jerzego Srokę,

Krystyna Nowicka, Bibliografia publikowanych tekstów Jerzego Sroki. Praca napisana pod kier. prof. Pauliny Buchwald – Pelc, Warszawa 1998, Uniwersytet Warszawski  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (pdf)

 

>>>> Wystawie towarzyszy program edukacyjny