Bialskie Łazienki

24.07.2023  |  

Bialskie Łazienki

Wystawa pokazująca najciekawsze znaleziska pozyskane podczas prowadzonych w kwietniu i maju 2023 roku przez firmę IZIS Małgorzata Bienia prac wykopaliskowych na terenie ogrodów pałacowych w obrębie reliktów budynku Archiwum i Biblioteki. Wśród nich znajdują się fragmenty płytek ceramicznych z Delft, ozdobne muszle, szkło, fajans, kafle, fragmenty rzeźb i ozdobnych tynków.

Wystawę można oglądać do 1 października 2023 roku.