150 LAT BIALSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

150 LAT BIALSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ.Plakat
21.06.2024  |  

150 LAT BIALSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

Organizowana w 2024 roku wystawa pod tytułem „150 LAT BIALSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ” poświęcona jest całokształtowi funkcjonowania straży pożarnych w Białej Podlaskiej na przestrzeni półtora wieku jej funkcjonowania.

W 1874 roku, dzięki zapałowi, pasji i poczuciu obowiązku wobec mieszkańców pracowników magistratu i bialskiej inteligencji powstała Bialska Ochotnicza Straż Pożarna. Oddolna, ochotnicza inicjatywa przetrwała najcięższe czasy rusyfikacji, i nieprzychylnego traktowania ze strony władz centralnych, nastawionych podejrzliwie do wszelkich inicjatyw ze strony Polaków. Bialscy strażacy przetrwali czasy zaborów i kontynuowali swoją trudną służbę po odzyskaniu niepodległości w końcu roku 1918. Nie szczędzili swojego trudu i krwi podczas obrony Białej przed najazdem bolszewickim. W obliczu pierwszych lat po wojnie zmagali się z brakiem środków na zakup niezbędnego strażackiego wyposażenia, jednak ich zapał i praca zaowocowały dużym poziomem wyszkolenia i nowoczesnością straży. Już w latach trzydziestych bialska ochotnicza straż pożarna była jedną z największych w regionie. Była w pełni zmotoryzowana i posiadała piękną nowoczesna remizę.

150 LAT BIALSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ.Plakat

Straż przetrwała trudne lata okupacji hitlerowskiej, w pierwszych latach PRL stopniowo wyodrębniła się też zawodowa straż pożarna. Jej potrzeba wynikała miedzy innymi z dynamicznego rozwoju miasta. Do dnia dzisiejszego straż utrzymuje wysoki poziom wyszkolenia i posiada nowoczesny sprzęt pozwalający na zwalczanie różnego typu zagrożeń.

Na wystawie zaprezentowano sprzęt pożarników od schyłku XIX wieku do dnia dzisiejszego, wśród nich strażackie pompy, prądownice, elementy umundurowania, dokumenty i wyposażenie strażaków. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Izby Tradycji Pożarniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim oraz prywatnych kolekcjonerów.

Wystawa będzie czynna w dniach 21.06.2024 r. – 15.09. 2024 r.