„Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947”

07.12.2021  |  

„Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947”

Wystawa nieczynna z powodu remontu.

Ekspozycja mieści się w dawnej siedzibie Gestapo przy ulicy Łomaskiej 21 (dawna ul. Dreszera). Wystawa dotyczy historii wojskowej Białej Podlaskiej i okolic w latach 1918 – 1947. W pierwszej części wystawy eksponujemy materiały archiwalne i fotografie oraz eksponaty dotyczące historii IX dywizji piechoty a zwłaszcza 34 Pułku Piechoty stojącego garnizonem w Białej Podlaskiej w latach 1918 – 1939.


Druga część wystawy poświęcona jest działaniom bojowym 34 Pułku Piechoty na pomorzu w 1939 roku jak również walkę pododdziału Wojska Polskiego na terenie Południowego Podlasia w 1939 roku.W jednym z pomieszczeń jest odtworzona cela więzienna gestapo z lat 1940 – 44. Ekspozycję zamyka część poświęcona historii konspiracji i wyzwolenia ziem Podlasia w 1944 roku przez oddziały Armii Krajowej i walka o suwerenność Polski w latach 1944 – 1947.