Muzeum Południowego Podlasia


 Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 67 57
fax 83 343 41 28
e-mail: muzeum@muzeumbiala.pl

NIP:  537 000 17 38      REGON:   001358436

Nr rachunku bankowego:    33 1020 1260 0000 0402 0159 3607
SWIFT(BIC code) PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW
IBAN:   PL33102012600000040201593607
Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr nr 35/98 z dnia 28.XII 1998 r.

 

Imię i nazwisko /dział

E-mail

Telefon

Violetta Jarząbkowska 
- dyrektor
dyrektor@muzeumbiala.pl
83 341 67 57  wew. 101
+48 510 418 504
Stanisława Przychodzka
- główna księgowa
ksiegowosc@muzeumbiala.pl
83 341 67 57  wew. 107
Małgorzata Wróblewska
- kadry
kadry@muzeumbiala.pl
83 341 67 57  wew. 106
Lucyna Iwaniuk
- sekretariat
muzeum@muzeumbiala.pl
83 341 67 57  wew. 102
Dział Artystyczny
sztuka@muzeumbiala.pl
83 341 67 59  wew. 105 ,108  
Gabinet Numizmatyczny
numizmatyka@muzeumbiala.pl
 83 341 67 60  wew. 103
Dział Naukowo – Oświatowy
edukacja@muzeumbiala.pl
+48 692 346 836
Dział Etnografii
etnografia@muzeumbiala.pl
83 341 67 59  wew. 104
Wystawy – parter
 -
-

 

 

 

 

 

Oddział Martyrologiczno-Historyczny i Dział Archeologii

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska
historia@muzeumbiala.pl
archeologia@muzeumbiala.pl
tel. 83 341 67 61